Han vokste opp på et småbruk sammen med sju andre søsken i Somdalen i Ådal. Bjarnes første arbeid var som fjøsrøkter.

I 1967 ble han fritidsleder i Skotselv, ved Buskerud offentlige skole. Senere ble han distriktssjef i Gjensidige forsikring i Oslo.

I 1974 ble han sekretær i rådhuset, i kulturavdelingen i Ringerike kommune. I perioden 1977–1983 var han i kommunestyret for Arbeiderpartiet.

Bjarne Håkonsen var formann i Ådal Idrettslag i hele 40 år. Sammen med Bjørg Gundhus Valderstøen fikk de fram en voldsom håndballinteresse i Ådal, og lagene leverte sterke resultater i flere tiår. Han var også en pådriver i skisporten.

I Vælsvannsløpet fikk han fram sterke løpere som Odd Martinsen, som vant i 1965. I 1972 ble Ivar Formo mester, og i 1976 Tore Gullen.

Med Bjarne Håkonsens bortgang har Ådal og Ringeriksregionen mistet en av de mest markante ledere innen idrettskulturen.

Jeg lyser fred over Bjarne Håkonsens gode minne.