Birger Garberg er død, etter flere års sykdom. Birger hadde en lang yrkesmessige karriere i Forsvaret med bakgrunn fra Tysklandsbrigaden og oberstløytnant på Våpenteknisk Regiment på Helgelandsmoen.

Birger ble nokså tidlig pensjonist, og mye av denne delen av livet brukte han til sin livs idrett – o-idretten. Vi minnes Birger som en sann venn av orienteringssporten på Ringerike. Han kunne trygt kalles Ringerike o-lags mest litenskaplige orienteringsløper som holdt det gående i o-løypa til langt ut i 80-årene. Etter at alderen etter hvert krevde sitt og balansen i uryddig terreng ble dårligere, var han likevel å se på o-løp. Helt til en alvorlig sykdom innhentet ham for noen få år siden.

Birger deltok årlig i et stort antall orienteringsløp i inn- og utland, ofte med sin kjære Ruth. Han var en utrolig likandes kar, ekte hel ved. Birger hadde o-venner overalt i Norge, i mange land og ikke minst i egen klubb. Han var så vidt vi vet den første ‘proffe‘ o-løperen vi har hatt. Opptil høy alder hadde han sine faste intervallrunder på Helgelandsmoen der han stolt kunne meddele at – jo han holdt tida fra i fjor ... i hvert fall nesten. Og Birger gjorde det svært bra med flere seire i veteranmesterskap på samvittigheten. Administrativt var han med i klubbens styre, i mange år var han en pålitelig funksjonær på utallige o-løp og fikk tidlig Ringerike o-lags hederstegn.

Det var alltid hyggelig å møte Birger. Han hadde en unik måte å vise alle gleden ved o-løping, gleden av å se unge nye løpere komme til og ikke minst gleden av en god klem når det var lenge siden sist. Alle som møtte ham i Ringerike o-lag, på løp, i egne arrangementer eller på løp i inn- eller utland har en skog av minner. Disse tar vi fram, når O-skoene er tatt av, siste post er funnet og Birger er i mål. Vi minnes alle gode stunder og hedrer en ekte o-løper og bauta for o-sporten på Ringerike.

Vår tanker går til Ruth og familien.