Minneord Arne Broberg

Av

Det er med stor sorg at vi har mottatt melding om Arne Brobergs uventede bortgang 29. april 2020. 

DEL

Innsendt Arne hadde et aktivt og svært innholdsrikt liv. Han var født 12. oktober 1940 i Oslo. Etter artium i 1959, gjennomførte han Befalskolen for Ingeniørvåpenet (BSIV) på Hvalsmoen. Deretter gjennomførte han Krigsskolen i perioden 1960/62 og Hærens Ingeniørhøyskole fra 1966 til 1968. Deretter Hærens stabsskole 1973/74 og Forsvarets høgskole 1986/87.

Han tjenestegjorde som troppssjef, nestkommanderende og kompanisjef ved ingeniørkompaniene i både Sør- og Nord-Norge. Han var fra 1968 til 1972 Ingeniørsjef i Finnmark Landforsvar i Alta og hovedinstruktør på BSIV fra 1974 til 1977. Han tjenestegjorde ved Ingeniørinspektørens stab på Huseby fra 1977 til 1981. Deretter var han Ingeniørsjef og stabsoffiser ved Forsvarskommando Nord-Norge i Bodø fra 1981 til 1986 og sjef for Våpenskolen for Ingeniørvåpenet i perioden 1986/88. I 1988 ble han utnevnt til oberst og sjef for Ingeniørregimentet.

Redaktør i fagtidsskrift

I 1991 ble Ingeniørinspektørens funksjon flyttet til Hvalsmoen og Arne Broberg ble utnevnt til brigader. Han fikk jobben som kombinert inspektør og regimentssjef, en stilling han hadde til han gikk av med pensjon i oktober 2000. I hans periode som Ingeniørinspektør og regimentssjef, forgikk en stor omorganisering og utvikling av Ingeniørvåpenet ved innføring av moderne og pansret ingeniørmateriell. Han var en sterk leder og pådriver for et nytt Ingeniørvåpen som en viktig del av Hæren og Forsvaret.

Etter at han gikk av med pensjon fra Forsvaret, var han daglig leder av Norges bygg og eiendomsforening til 2007 og samtidig redaktør for fagtidsskriftet Kranteknikk.

Aktiv mann

Arne Broberg var meget engasjert i mange forskjellige virksomheter og foreninger. Han var kommunestyremedlem i Ringerike kommune fra 2003 til 2019 og hadde sentrale verv i kommunale råd og utvalg. Han var aktiv i blant annet Hønefoss Øst Rotary, Ringerike Høyre, Ringerike Borgelige, Ringerike Senior Høyre, Ringerike Forsvarsforening og Fossekallen håndball.

Etter at Hvalsmoen ble avhendet i 2003, engasjerte han seg spesielt for bevaring av og bruk av Østre Messe, Ingeniørvåpenets Modellkammer og minnesteinen over Ingeniørvåpenets falne under 2. verdenskrig. Arne Broberg ble et symbol for Hvalsmoen. Han var initiativtaker til etablering av Stiftelsen Ingeniørsoldaten Hvalsmoen (STINGHVAL) hvor han var leder til sin død.

STINGHVAL består nå av Ingeniørvåpenets Soldatforening og Forsvarets Seniorforbund avdeling Ingeniørvåpenet. Han har hatt sentrale styreverv i begge foreningene. Han var fra 2003 president i Norges Militære Kameratforeningers Forbund. I den forbindelse var han i 2019 vert for et større nordisk veterantreff på Terningmoen og Rena.

For Arne var ingen oppgaver for små og ingen for store. Han satte mål og var en flott inspirator og veileder som sjef. Han hadde glimt i øyet og en uforglemmelig fortellerglede. Arne Broberg vil bli dypt savnet både som leder, kollega og venn. Vi minnes Arne med stolthet.

I denne tunge stund går våre tanker til Tove, Arne jr., Thomas og øvrige familie.

På vegne av kolleger og venner

Ole Sannes

Send tekst og bilder «

Vi vil gjerne høre om smått og stort som foregår i distriktet. Hjelp oss å være overalt!

Artikkeltags