Millionbeløp til skolebøker i Ringerike – null i Hole

Elever i Ringerike skal få to millioner kroner til innkjøp av nye læremidler neste år. I Hole er summen null.