Alt er blitt begrenset. Nå har myndighetene til og med måttet gi oss et maksimumstall for hvor mange vi kan få være rundt langbordet i spisestua på julekvelden.

Ja, både i hjem og kirke må vi nå leve med klare begrensninger. Det har vel aldri hendt før?

Jeg er neppe den eneste som ser fram til at denne forferdelige pandemien raskest mulig flytter inn i historiebøkene!

Andre søndag i advent

Nå på søndag er det allerede andre søndag i adventstiden. Jeg nevner ikke det for å gjøre deg stresset og oppjaget over alt du ennå ikke har rukket av juleforberedelser.

Jeg nevner det fordi bibeltekstene som leses i kirkene på søndag, preges av vår og sommer! Ja, du leste riktig. Andre søndag i adventstiden handler om at håpet ikke er avlyst. Tvert om.

Vi oppfordres til å stole på at Gud holder ord. At han som kom til vår verden som et spedbarn i en stall i Betlehem, han skal en dag komme tilbake med makt og herlighet.

Jorden vi bor på skal en dag bli nyskapt, og Guds kjærlighet skal være alt i alle. Lyset, livet, gleden og kjærligheten skal seire. Det blir fantastisk!

Men mange synes at alt snakk om at Jesus en dag skal komme igjen, er skremmende. Det er nok fordi de ikke kjenner ham vi oppfordres til å vente på.

Ga mat til de sultne

Det er han som inkluderte de utstøtte, som ga mat til de sultne, ga syn til de blinde og frihet til de bundne, som vi oppfordres til å vente på. Det er han som favnet verden ved å strekke ut sine hender på korset, som en dag vil hegne oss inn i sitt evige rike.

Rundt Guds langbord er det ingen begrensninger. Der er det plass til alle. Der vil hver enkelt finne et bordkort med sitt eget navn på. Så ta godt vare på den innbydelsen du har fått av Jesus.

Det Gud har lovet deg, har han ikke trukket tilbake. «Himmel og jord skal forgå, men mine ord skal aldri forgå,» sier Jesus.

Ta det med deg videre. Og ha en fin førjulstid med et stort håp!