Gå til sidens hovedinnhold

MGD tilhører fremtiden for ringerikingene | Fredrik C. Hildisch

Artikkelen er over 1 år gammel

Valg 2019: Debatt Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Mange ringerikinger kan ikke akseptere at bygdene blir omgjort til det ukjennelig, enten det er på Sundvollen, Mælingen eller på Tolpinrud. Det gjelder folks eget bomiljø sammen med natur, matjord og internasjonale våtmarker. Mange fortviles og i Holebygda spørres det: Ønsker Hole denne banen?

Er Hole blitt en hjelpeløs stakkar? Det kan tyde på det, når det ikke lenger i herredshuset kjempes for lokale kvaliteter, etter at de frasa seg sin handlingsrett og hev seg på: Statlig plan.

MDG er det eneste partiet som går mot Ringeriksbanen over ringeriksbygdene, siden det finnes alternative løsninger. De ønsker dessuten en redusert E16-veiutbygging.

For Hole og Ringerike kan lokale saker bli utslagsgivende for hvilket parti som får din stemme ved dette valget. Settes det lokale høyest, hvor MDG står som miljøforkjemper, er det eneste alternativet å stemme på MDG, partiet med den grønneste profilen og som motsetter seg Ringeriksbanen i planlagte trase.

Kommentarer til denne saken