På avstand har vi sett historiene fra Hollywood til norsk toppolitikk. I dag gir vi et bilde av hvor omfattende problemet med seksuell trakassering er nært oss, i vårt distrikt.

Vi gjør det koordinert i et 40-talls lokalaviser, og erfaringene er de samme alle steder: Når vi spør våre lesere om deres opplevelser er det som å løfte av lokket på trykkoker. Hele 487 ringerikinger har svart på sitt forhold til #MeToo-kampanjen og egne opplevelser knyttet til seksuelle krenkelser. 227 har fortalt sin historie. Historiene er sterke.

LES OGSÅ: Nær halvparten utsatt for seksuell trakassering

Noen av opplevelsen er mange er flere år gamle. Det viser at det er mange tiår med taushet har gnagd og skapt et trykk som aldri har blitt løst ut. De ferskeste historiene forteller oss at det er en kultur som ikke har blitt bedre. Det er fortsatt et problem.

Bjørn Harald Blaker

Ansvarlig redaktør og daglig leder i Ringerikes Blad

 

Det er problem som rammer flere kvinner enn menn, og derfor er det passende å publisere resultatene på nettopp Kvinnedagen.

Nå er tiden for å lufte ut, snakke om det, og sørge for at vi får til endringer. Endringene må handle om mer enn hva vi ikke skal gjøre. De må handle om hvordan vi ønsker at relasjoner skal være på jobb, i sosiale sammenhenger, og i andre sammenhenger. Vi løfter på lokket for å bidra til å gjøre Ringeriksregionen bedre for alle som bor her.