Utstillingen handler om metallsøking, og de nye historiene som metallsøking kan bidra med.

Den tar utgangspunkt i gården Sem i Øvre Eiker og viser hvordan detektorfunn har bidratt til å forandre vårt syn på stedet; fra å være ukjent i arkeologisk sammenheng, til å bli ett av de sentrale og mest funnrike områdene fra jernalderen.

På utstillingsåpningen deltok direktør for Stiftelsen Buskerudmuseet Tom Oddby som presenterte Veien kulturminnepark og takket samarbeidspartnerne Øvre Eiker kommune og Viken fylkeskommune, samt Sparebankstiftelsen som bevilget midler til prosjektet.

Prosjektleder Bernt Egil Tafjord fra Øvre Eiker kommune snakket om funnstedet Sem og om forløpet til utstillingsprosjektet. Deretter var det anledning til å se utstillingen før de som ønsket kunne høre foredrag fra Nils Anderssen som har laget tolkningene av Hokksundskrinet og sverdet. Det kom mange Eikerværinger som også fikk anledning til å se kulturminneparken i strålende sol og omvisning inne i langhuset.

Utstillingen står på Veien ut november og skal videre til Kunstlaboratoriet i Vestfossen i 2023.

Langhuset er åpent søndager fram til skoleferien og i skoleferien vil både museet og langhuset være åpent alle dager.