I koronatiden, da det ble strenge restriksjoner på besøk og kontakt med de eldre, reiste messingkvartetten ved Ringerike kulturskole på turné til kommunens omsorgshjem.

Allerede 1. mai fikk Blindehjemmet besøk. Utover i mai og juni ble det Hov, Hallingby, Hvelven og Austjord sin tur.

De fire musikerne Stian Nyheim Kristoffersen, Nikolai Hanssen Rokstad, Eskil Simensen og Martin Rømmesmo under ledelse av Yngve Rubach, tok selv kontakt med omsorgshjemmene og tilbød skreddersydde utendørskonserter for beboerne.
De ble tatt svært godt imot, og vi opplevde at det var kjærkomment for både beboere og ansatte med besøk fra kulturskolen.

Messingkvartetten har spilt sammen i et par år, og hadde allerede et fyldig repertoar å by på. Det gjorde at de raskt var klare for oppdrag da kommuneoverlegen ga grønt lys til at de kunne reise på turné.