Gå til sidens hovedinnhold

Menneskerettighetene må forsvares! | Bodil Helene Bach

Artikkelen er over 1 år gammel
Meninger

På vegne av Ringerike Soroptimistklubb, som tilhører Norgesunionen av Soroptimist International – verdens største og mest innflytelsesrike organisasjon av yrkeskvinner, vil vi rette oppmerksomheten mot FNs internasjonale dag for menneskerettigheter. Da avslutter soroptimistene sin 16-dagers kampanje «Oransje dager».

Denne årlige kampanjen fokuserer på vold mot kvinner, og markeres med arrangementer og oransje belysning av bygninger og landemerker.

Bare i Europa er vi aktivt til stede i 40 land med et medlemskap på 34 000 og vi er stolte av å ha rådgivende status i FN ved ECOSOC. I Norge er vi 60 klubber og mer enn 1 600 medlemmer som driver prosjekter lokalt, nasjonalt og internasjonalt.
En erklæring å kjempe for!

Menneskerettigheter

10. desember var Forente Nasjoners (FNs) dag for menneskerettigheter, vedtatt i FNs generalforsamling i 1948. Menneskerettighetserklæringen er et av verdens mest oversatte dokumenter og er i dag tilgjengelig på 522 språk og tegnspråk. Erklæringen beskriver for første gang de grunnleggende menneskerettigheter som skal beskyttes universelt, og erklæringen er direkte forbundet med De Forente Nasjoners Pakt som ble undertegnet 26. juni 1945 i San Francisco og trådte i kraft 24. oktober 1945.

Her bestemte FN seg for «å bekrefte vår tro på grunnleggende menneskerettigheter, på det enkelte menneskes verdighet og verdi, på menns og kvinners og på små og store nasjoners like rett ...»

Under press

Selv om menneskerettighetserklæringen i fjor feiret 70 år er ikke alle rettigheter universelt innfridd. Menneskerettighetene er fortsatt under sterkt press, altfor mange menneskerettighets-forsvarere er utsatt for trusler og vold som følge av sitt arbeid. Fra 1. januar til 31. oktober 2018 registrerte og verifiserte FN 397 drap på menneskerettighetsforkjempere, journalister og fagforeninger i 41 land.

19. november 2019 kom nyheten om at en norskledet resolusjon om menneskerettighets-forsvarere er enstemmig vedtatt i FNs komite for menneskerettighetsspørsmål. Vedtatte resolusjon handler om staters ansvar for å fremme retten til å arbeide for egne og andres rettigheter under trygge forhold, og menneskerettighetsforsvareres rett til beskyttelse når de har behov for det.

Arbeidet med menneskerettighetserklæringen startet tidlig under Trygve Lies periode (1946–1953) som FNs første generalsekretær. Arbeidet ble ledet av Eleanor Roosevelt og ferdigstilt etter to år. Flere kvinner i komiteen sørget for viktige tekstendringer som vi i dag kan være takknemlige for.

Soroptimist International og FN

Soroptimist International arbeider for å styrke kvinner og jenters rettigheter og menneskerettigheter for alle. Kun 134 frivillige organisasjoner over hele verden er gitt generell rådgivende status i FN, og bare 11 av disse organisasjonene har fokus på kvinnespørsmål. Generell rådgivende status tildeles organisasjoner som representerer store deler av samfunnet i flere land og gir oss muligheten til å forbedre livene til kvinner og jenter.

Bærekraftsmål og menneskerettigheter

Soroptimister arbeider også aktivt i forhold til FNs bærekraftsmål. Vår nyvalgte SI president Sharon Fisher har for sin presidentperiode valgt sitt slagord «The Road to Equality».

Kvinner og jenter representerer halvparten av verdens befolkning, og derved også halvparten av potensialet. Men veien er ennå lang fram til målet om likestilling mellom kjønnene (bærekraftsmål nummer 5). «Likestilling er en menneskerett. Det handler om å gi begge kjønn like rettigheter og muligheter til å bestemme over eget liv. Kvinners tilgang til utdanning, helsetjenester, arbeid og juridiske rettigheter er nødvendig for å skape utvikling i et land.»

De neste to årene vil derfor soroptimister internasjonalt arbeide med og støtte prosjekter og temaer som omfatter kjønnslemlestelse, barne- og tvangsekteskap, eldre kvinners rettigheter, vold i hjemmet, moderne slaveri og migrasjon.

Ønsker du som yrkeskvinne å engasjere deg, så er du velkommen til å ta kontakt med oss. Følg oss gjerne på Facebook under Ringerike Soroptimistklubb og finn mer informasjon og kontaktopplysninger på https://ringerike.soroptimistnorway.no/!

Kommentarer til denne saken