XXL har 37 varehus i Norge og 24 i Sverige. Tilbudet spenner fra frittliggende butikker i store handelsparker til kjøpesentre i eller nær de største byene. Felles for alle butikkene er at de er store - langt større enn vanlige, sportsbutikker. Butikk nummer 25 i Sverige åpner midt i Malmø sentrum i et kjøpesenter og er på 3.200 kvatmeter. Dette er butikk nummer 2 i Malmø, med en befolkning på ca 3,5 millioner innenfor en radius på 1 time.

På Hvervenkastet planlegges en XXL-butikk på 3.000 kvm, og det sier seg selv at Ringerike og Hønefoss sentrum alene ikke har et tilfredsstillende kundegrunnlag for en slik satsning. Analysen forutsetter trolig et solid jafs av fjelltrafikken til Valdres og Hallingdalen - året rundt - og vil medføre økt handel fra et stadig større omland til Ringerike.

Den største taperen ved en XXL-etablering vil trolig bli nettopp fjellkommuner i Hallingdal og Valdres. I tillegg vil det bli en viss kannibaleffekt internt i XXL, da handelslekkasjen til Sandvika reduseres ytterligere.

LES OGSÅ: En etablering av XXL på Hvervenmoen er svært ødeleggende | Gårdeiere i Hønefoss

For å klare dette, må konseptet ligge i en handelspark med enkle. skreddersydde bygg med god eksponering, god lagerlogistikk, konkurransedyktig husleie og lave felleskostnader. Det må tilpasses bilbasert handel ved et knutepunkt eller langs en sterkt trafikkert vei med enkle av og påkjøringer.

Det må tilbys mange gratis parkeringsplasser og lange, felles åpningstider. Dette har Hvervenmoen - Hønefoss sentrum har ikke dette. Det er et faktum.

Handelsparken bør kunne kompletteres med en Drive in Burger King eller McDonalds for å få enda flere til å stoppe.

Konsekvensen på kort sikt vil beklagligvis bli at en enda mindre del av den lokale handelskaken lander på de andre, lokale butikkene, men å nekte eller «regulere bort» denne form for handel, er meningsløst. Sier politikerne nei, så regner jeg med at XXL har nok av andre henvendelser fra andre E16 kommuner oppover dalen.

La oss næringsdrivende i Hønefoss se nytten av økt handel og gode konsepter som drar flere mennesker inn i regionen vår. Utfordringen blir å utnytte og komplettere den økte trafikken med gode, kreative løsninger.

Det er også viktig i det videre byplanarbeidet å inkludere utviklingsområdene og tilrettelegge for god infrastruktur fra Hønengata i nord til Hvervenmoen i syd.

Hva med en gratis, elektrisk buss i byen som går non stop på dagtid fra Mega i Nord - via sentrum , Eikli, Høyskolen og til Hvervenkastet? Det burde være god miljøpolitikk!