Blir veldig forundret når jeg leser Ringerikes Blad 10. januar angående uttalelsen til ordfører og rådmann i Jevnaker kommune.

Jeg mener å huske at det har blitt avholdt møte og folkeavstemming om sammenslåing med Ringerike kommune hvor resultatet ble et klart nei. Dette synes som en klar parallell til den saken.

Det forundrer meg også hvordan ordfører utaler seg. Han mener at lille Jevnaker med sine snaue 7.000 innbyggere skal kunne påvirke region Viken med sine 1,3 millioner innbyggere. Julekvelden med nissebesøk var slutt for ca. 20 dager siden. Da hadde vi lov til å tro på noe som ikke er tilfelle.

Vidar Gullheim

 

Samtidig sier han at vi må drive aktivt for å få fram gode politiske talenter som vi kan sende til fylkestinget og bygge politiske allianser. Med andre ord så har ikke Jevnakers politikere drevet denne form for påvirkning tidligere.

Da er det forståelig hvorfor vi har vært en utkant i Oppland hvor innbyggerantallet er ca. 180.000. Da er det sikkert større muligheter i region Viken, med tettsteder som Halden, Fredrikstad, Sarpsborg, Asker og Bærum, Drammen og andre stor sentre. Velkommen til livets realiteter.

Les også

Harald Antonsen (Sp): Jevnaker og nye fylker - ikke velg nå!