Gå til sidens hovedinnhold

– Vi jobber iherdig for en bærekraftig storørretstamme

Artikkelen er over 6 år gammel

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Ringerikes Sportsfiskere (RSF) har på eget initiativ tatt grep for storørreten i Randselva/Tyrifjorden slik Georg Fredrik Rieber-Mohn etterlyser i Ringerikes Blad torsdag 8.januar.

LES RIEBER-MOHNS INNLEGG: Oppdrettsfisk er feil medisin

RSF jobber iherdig - og kun på dugnad - for en bærekraftig og høstbar storørretstamme til glede for alle fiskeinteresserte.

Ambisiøst? Ja. Krevende?

Absolutt. Mulig? Uten tvil!

RSF retter nå fokuset mot selve Randselva, sidebekker, oppvekst- og gyteforhold slik at storørreten på sikt vil kunne reprodusere seg selv.

Habitatforbedrende tiltak som miljøbasert vannkjøring, stein- og grussetting, evt. rognplanting og utsett av plommesekkyngel direkte, har gitt gode resultater i flere laksevassdrag.

Dette ønsker RSF å gjennomføre i Randselva kommende år.

Storørreten i Randselva har nasjonal status, og elva burde forvaltes etter samme prinsipper som et nasjonalt laksevassdrag. RSF håper at den offentlige forvaltningen av innlandsfiske ved Fylkeskommunen snart kommer på banen med bedring av lokal fiskeforskrift, oppsyn og tiltak. RSF bidrar gjerne!

RSF samarbeider med regulanten Viul Kraft, Vestre Viken vannregion med flere. RSF har god kontakt med høy kompetanse og kunnskap vedr. storørret hos Norsk institutt for naturforskning (NINA).

RSF driver et moderne settefiskanlegg ved Askerudfoss, igjen kun på dugnad. Der produserer høykvalitets settefisk, slik at regulanten Viul Kraft oppfyller pålegg fra Fylkesmannen om utsett av stedegen ørret.

De siste fem årene har RSF lagt inn minimalt med rogn fra elva for å spare stamfisken. I tillegg har RSF endret selve stamfisket i elva slik at halve strekningen får står i fred annet hvert år og fisken får gyte i fred.

I perioden 2008-2010(11) gjorde SWECO miljøundersøkelser i Randselva. RSF bidro med mannskap, båt og dugnadstimer i den forbindelse. I flg. Viul Kraft eies rapporten av Foreningen til Randfjords Regulering (FRR). Rapporten er det ferskeste faglige materialet som finnes om elva og storørreten. RSF gleder seg til å få tilgang til rapporten som et svært viktigst verktøy for arbeidet videre.

Sommeren 2014 gjennomførte RSF en C&R-konkurranse (Catch & Release = fang & slipp). Dette for å spare verdifull gytefisk og sette den pent tilbake i elva. Konkurransen var vellykket. RSF oppfordrer alle fiskere i vassdraget om å ta godt vare på den unike storørretstammen slik at gytefisken får gjort jobben sin.

RSF er svært motiverte for arbeidet videre. Det er moro, og viktig, med all oppmerksomhet storørreten får i media om dagen. RSF håper næringslivet i Ringeriksregionen vil være med på oppturen mot flere storvak. All støtte til prosjektet «Ja til bærekraftig stamme!» mottas med stor takk!

Kommentarer til denne saken