Styrking av eldreomsorgen i Ringerike

Behovet for pleie har økt, mens bemanningen har blitt redusert. Det sier seg selv at dette ikke går i lengden, skriver Olav Bjotveit. Arkivfoto: Siv Dolmen, Dagsavisen/ANB)

Behovet for pleie har økt, mens bemanningen har blitt redusert. Det sier seg selv at dette ikke går i lengden, skriver Olav Bjotveit. Arkivfoto: Siv Dolmen, Dagsavisen/ANB)

Av
Artikkelen er over 5 år gammel

Olav Bjotveit vil øke eiendomsskatten for å få mer penger til pleie og omsorg, skriver han i dette leserinnlegget.

DEL

LeserbrevDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.Det heter seg at det er den som har skoen på som vet hvor den trykker. Når det gjelder eldreomsorgen er det pårørende og pasienter som vet hvor skoen trykker, jfr. de senere tiders oppslag i Ringerikes Blad om uverdige og uforsvarlige pleieforhold i helse og omsorgssektoren i kommunen, spesielt på Hønefoss sykehjem.

Dette er resultat av flere års innsparinger med avvikling av sykehjemsplasser og nedbemanning av pleiepersonale. Behovet for pleie har økt, mens bemanningen har blitt redusert.

Det sier seg selv at dette ikke går i lengden.

Oppbevaring

Sykehjemmene framstår nå som rene oppbevaringsanstalter, der personalet må springe fortere og fortere og får dårlig samvittighet for ikke å gjøre en skikkelig jobb. Dette stresset fører også til økt sykefravær.

Det er åpenbart et stort behov for å øke grunnbemanningen. Det er ikke nødvendig med ekstern granskning for å slå fast dette faktum. Det er grundig dokumentert gjennom fjorårets tilsynsrapport, melding fra Pasient- og brukerombudet i Buskerud med tittelen «Oppsummering 2014», vitneforklaringer fra pårørende og pleiepersonale m.fl.

Ordfører Kjell B. Hansens forslag om å engasjere eksterne fagpersoner er bortkastede penger og bør heller brukes til å styrke eldreomsorgen.

Øke eiendomsskatten

En økt grunnbemanning krever mer penger. Jeg har et forslag til inntektsøkning som vil løse bemanningsproblemene innen helse og omsorg. Jeg mener at eiendomsskatten bør økes med en promille, fra 3 til 4 promille for bolig- og fritidseiendommer, og fra 5 til 6 promille for næringseiendommer. I budsjettet for 2016 vil dette gi en merinntekt på vel 15,2 millioner kroner i kommunekassen. Dette bør øremerkes til styrking av grunnbemanningen på sykehjemmene m.m.

Dette vil være tilstrekkelig til å tilsette ca. 30 nye stillinger. Eiendomsskatten er ingen tyngende skatt. Den er i tillegg en sikker og stabil inntektskilde for kommunen. I og med øremerkingen, vil den også få større aksept blant de som nå betaler den utvidede eiendomsskatten uten å få kommunale tjenester som motytelse.

Dette krever at noen partier må revurdere sitt syn på eiendomsskatten. Er det vilje til det?

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken