Er historiene om uverdighet kun rykter?

– Journalens innhold viser med tydelighet at Hønefoss sykehjem brøt kravet til forsvarlig og verdig behandling, sier Synne Bernhardt.

– Journalens innhold viser med tydelighet at Hønefoss sykehjem brøt kravet til forsvarlig og verdig behandling, sier Synne Bernhardt. Foto:

Av
Artikkelen er over 5 år gammel

Ordfører Kjell B. Hansen lytter ikke til innbyggerne, skriver lege og pårørende Synne Bernhardt i dette leserinnlegget.

DEL

LeserbrevDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.Er historiene om uverdige forhold på Hønefoss sykehjem kun rykter? Og ansatte, pårørende og pasienter som forteller dem, kun ryktemakere?

Det har vært merkelig stille fra kommuneadministrasjonen og politisk ledelse i Ringerike etter at undertegnedes leserinnlegg sto på trykk i Ringerike Blad 22. juli.

Men i fredagens avis tar ordfører Kjell B. Hansen fra Ap endelig bladet fra munnen og svarer ansatte, pasienter og pårørende som har gitt uttrykk for bekymring vedrørende driften av Hønefoss sykehjem.

Bedre enn «ryktet»

Han slår fast at omsorgen og pleien som gis i Ringerike kommune, herunder på Hønefoss sykehjem er bedre en sitt «rykte».

Det han betegner som «rykte» peker åpenbart blant annet på opplysninger gitt i undertegnedes innlegg 22. juli. Her tok jeg imidlertid utgangspunkt i min grandonkels journal, det vil si faktiske og dokumenterte forhold.

Journalens innhold viser med tydelighet at Hønefoss sykehjem brøt kravet til forsvarlig og verdig behandling.

Kravet til forsvarlighet er en rettslig standard,- og journalen et juridisk dokument. Hvor sistnevnte forteller sin egen historie, uavhengig av menneskers (pasienter og pårørendes) «opplevelser», oppfatninger, hva de tror, eventuelt ikke tror, mener eller ikke mener.

Jeg «hevder» ikke at min grandonkels «rettigheter ble krenket». Det er et faktum at de ble det,- det kan leses ut fra journalen.

Vet ordføreren egentlig hva et rykte er? Det virker ikke slik. Derfor en rask klargjøring av begrepets betydning.

Begrepet rykte, sikter til en mer uformell beskrivelse av noe som baserer seg på (løst) snakk. Eller sagt på en annen måte, rykter er ubekreftede opplysninger, – ergo ikke dokumenterte fakta som f.eks. en journal.

LES ALT OM VERDIGHETSKAMPEN

Forekommer avvik

Det neste ordføreren fastslår er at det «forekommer også avvik» på Hønefoss sykehjem. Til og med «uønskede avvik» innser han at forekommer. (Er det noe som heter ønskede avvik?)

Slik jeg forstår ham må dette være dokumenterte avvik, i motsetning til andres, det vil si ansatte, pasienter og pårørendes angivelig ryktebaserte historier trykket i Ringerike Blad i løpet av de siste månedene.

Det synes nødvendig også her med en klargjøring, denne gangen av hva begrepet avvik betyr.

Mot normalt

Avvik er noe som strider mot det normale. Igjen for å si det med andre ord, det normale skjer ofte, avviket skjer sjeldent.

Når avvikene blir mange nok, er det imidlertid det som blir normen, – og det som tidligere var normalt vil framstå som avvik.

Spørsmålet er om man ikke har kommet til dette punktet på Hønefoss sykehjem.

Som jeg nevnte i mitt svar av 22. juli til kommunalsjef Jægersborg, fikk min grandonkel ni besøk av tilsynslegen på syv måneder.

Han skulle hatt minst 56 legebesøk, ifølge Jægersborg.

Dette gir minst 45 «avvik», bare i min grandonkels tilfelle.

På Hønefoss sykehjem er det 60 pasienter.

Om alle pasientene har vært utsatt for samme såkalte avvik, og det må man formode, tilsynslegen var jo ikke der, – blir det 2700 avvik på syv måneder!

Ut fra dette ser man at det normale er at tilsynslegen ikke kommer.

Avviket inntreffer når tilsynslegen faktisk dukker opp.

Det er slettes ikke sikkert at pasienten opplever det som krenkende,- at legen ikke dukker opp, slik ordføreren antar.

Men ut fra et medisinskfaglig ståsted er dette langt over grensen for det som er medisinsk forsvarlige. En standard også ordføreren må forholde seg til.

43 klager

Pasientombudet i Buskerud mottok i hele fjor 43 pasient/pårørende klager vedrørende kommunehelsetjenesten Ringerike kommune.

Allerede i første kvartal i år hadde de mottatt 29 klager, hvorav om lag halvparten omhandler forholdene på Hønefoss sykehjem.

Ordføreren mener at det ikke foreligger holdepunkter for at Ringerike kommune «bevisst» krenker pasientenes rettigheter. Det er godt å vite at de bruddene på pasientenes rettigheter, som har forekommet er helt ubevisste fra ledelsens side.

Det kan jo virke som om organiseringen av eldreomsorgen, herunder spesielt driften av Hønefoss sykehjem har foregått i den samme bevisstløse tilstanden.

Dette er og blir ett ledelses problem. Det er ingen, verken pårørende, pasienter ei heller ansatte, så langt jeg kjenner til, som har sagt at de som jobber på gulvet i eldreomsorgen ikke er «dyktige», tvert imot. Det som imidlertid framstår som tydelig er at ledelse og administrasjon har feilet når det gjelder driften av Hønefoss sykehjem.

Lytter ikke

Etter min oppfatning feiles det igjen, når ordføreren ikke lytter til hva som sies av Ringerikes innbyggere (som mange har stemt på ham), og som en følge åpenbart heller ikke makter å erkjenne de faktiske forhold.

Det framstår derfor også som underlig, all den tid kommunaladministrasjon og ordfører er så strålende fornøyd med forholdene på Hønefoss sykehjem, – at det nå er iverksatt et såkalt «omfattende forbedringsarbeid» som det «arbeides intenst» med.

«Rykte» forteller meg at dette «omfattende forbedringsarbeidet» består i at det er satt inn en ekstra ufaglært pleier fire timer pr. døgn (eftermiddagene).

Spørsmålet blir derfor; hva med tilsynslegens 2-3 visitter per uke (Jægersborg), og den sykepleiefaglige kompetanse, spesielt på natt? (I tillegg må nevnes at dette nok ikke blir en langvarig løsning, da fagforbundet har satt foten ned, de aksepterer ikke at noen går vakter under seks timer).

Pasientens behov

Som lege er jeg opptatt av å fremme pasientens behov, – ikke mine egne. Som lege er jeg lært opp til å lytte og at man kan, – og skal stole på hva mennesker, les pasienten, og pårørende (komparentopplysninger) sier til deg.

Det kan synes som om noen politikere har gått en annen skole, hvor målet er å framheve seg selv, egne meninger og en slags ufeilbarlighet.

Politikere er imidlertid valgt av folket, og skal følgelig være folkets advokater, også de eldres, heriblant sykehjemsbeboere som ofte er uten egen stemme.

Mer ydmykhet

Jeg tror mange politikere vil tjene på mer ydmykhet, det er jo tross alt valg snart.

Synne Bernhardt

Lege og pårørende.

LES LESERINNLEGGET SOM STARTET DEBATTEN:

Journalens innhold viser med tydelighet at Hønefoss sykehjem brøt kravet til forsvarlig og verdig behandling.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken