Gå til sidens hovedinnhold

Torbjørn Røberg (V): Partiet, politikken og pisken

Artikkelen er over 5 år gammel

– Det er tidvis et brutalt klima i kommunestyresalen i Hole. Høyre tolererer dårlig kritiske spørsmål eller andre meninger, skriver Torbjørn Røberg i dette leserinnlegget.

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

I kjelleren i Chateau Neuf, studentkulturhuset i Oslo, var det på slutten av 1980-årene heftige, politiske diskusjoner. Kjellerens største og til tider aggressive parti var Raud Front. Partiet hadde flertall, og de visste at de hadde rett, og at alle som motsa dem eller hadde andre meninger per definisjon var på villspor ideologisk eller moralsk.

En generasjon senere

I omkring 30 år trodde jeg episodene i Chateau Neuf var venstreradikal oppførsel.

Erkjennelsen om at jeg tok feil fikk jeg først som folkevalgt i herredshuset, for her møtte jeg det samme. Det jeg var vitne til i Chateau Neuf var ikke forbeholdt ytterste venstre – det var maktens ansikt; selvsikkerhet og selvgodhet grunnet flertall og herredømme over for lang tid!

Jeg oppfatter det dithen at det tidvis er et brutalt klima i kommunestyresalen i Hole. Høyre tolererer dårlig kritiske spørsmål eller andre meninger.

Etter min oppfatning ønsker de andre partier som støttespillere for sin politikk. Slik hadde de det i hele forrige periode når kommunebudsjettet og økonomi ble behandlet – med unntak av ett «ulydig» parti.

Vel, så ble Venstre til slutt også satt på plass av Høyre. Venstre advarte mot å øke utgifter i en situasjon der kommunen var i ferd med å gå konkurs. Det ende med personlig kritikk av meg hvorpå Høyre-representanten høstet applaus fra Høyre-benken.

Skjelt ut

Omtrent et år senere stilte en nyvalgt Arbeiderparti-representant et kritisk spørsmål til Høyre angående om det var klokt og riktig å la Høyres partileder få fast plass i kommunestyret når denne politikeren faktisk bor i Ringerike og kun opererer med postkasseadresse i Hole. Spørsmålet var berettiget siden det er uklarhet omkring situasjonen, og det ble stilt på en anstendig måte.

LES MER: Remme-saken: Hole vil utrede, Ringerike sier nei

Behandlingen Solheim fikk gikk ikke upåaktet hen. I Ringerikes Blad 13. september sto artikkel med overskriften Solheim utskjelt. Den omhandlet svaret Solheim fikk fra Høyre: «Wand svarte fra talerstolen at Solheims spørsmål var direkte usympatisk. Han ga beskjed om at Hole Høye misliker innblanding fra andre.»

LES SAKEN HER: Solheim ut imot Remmes dobbeltrolle

Jeg var til stede, og kan bekrefte hendelsen. Dessverre ble jeg tatt på sengen denne gangen også, og skulle ha svart partiet.

Beklager, Svein Solheim, at Høyre fikk svinge kommunesalspisken over deg. Det er ikke alltid at den som tier samtykker – av og til blir man målløs.

Dette partiet som kjørte kommuneøkonomien i grøften og innførte eiendomsskatt stikk i strid med eget valgløfte. Skatten de pålegger husstandene er fullstendig unødvendig (hensikten er kun å forkorte Robek-tiden som er ytterst pinlig for partiet).

Motforestillinger

Holes fremtid som selvstendig kommune vaklet en stund med Høyre, men endte riktig. Dog rokkes det i ettertid ved beslutningen omkring selvstendighet fra samme parti, Ringerikes Blad 11. september.

Høyre arbeider for tiden målrettet for å få jernbane og ny E16 gjennom Holes boligområder, jordbruksområder og våtmarker (et dokumenterbart økonomisk, økologisk og samfunnssikkerhetsmessig skandaleprosjekt) – stikk i strid med Høyres egen stemmegivning i kommunestyret 15.1.2001, sak 2000/000017–4. Der står det: «Hole kommunestyre vil peke på at begge trasealternativene over Kroksund er uakseptable for Hole.

Det kan reises sterke motforestillinger mot traseene ut fra så vel nasjonale hensyn i forhold til kultur, miljø og landbruk som internasjonale hensyn i forhold til miljø. Kommunestyret vil spesielt trekke fram miljøinteressene knyttet til våtmarksområdet i nordre Tyrifjorden, det nasjonalt viktige kulturlandskapet i Hole, samt Viksåsen naturreservat og Biliåsen landskapsvernområde. En iverksettelse i denne korridoren vil være i konflikt både med Ramsarkonvensjonen og Konvensjonen om biologisk mangfold.» 14 år senere kritiseres Venstre av Høyre fra talerstolen for å mene nøyaktig det samme.

Avslutningsvis: Nå står det dårlig til med kirkene også. Nå er ikke jeg kristen. Noe jeg tok konsekvensen av og melde meg ut av statskirken som 18-åring, men i anstendighetens navn; vi lar da ikke våre kirker stå og forfalle!

LES OGSÅ: Eva Bekkelund-Eriksen: Kirkeskandalen i Hole en skam

Etter å ha fulgt med i kommunestyret siden jeg ble valgt inn i 2011 er min konklusjon: Hole Høyre er et radikalt parti i konservative klær.

LES OGSÅ:

Kommentarer til denne saken