Helge Stiksrud (V): Vi må være i førersetet for vekst og vern

Grønn Energi: – Historisk sett har «den grønne energien som renner i elvene» vært grunnlaget for framvekst og utvikling av Hønefoss, sier Helge Stiksrud (V). Foto: Frode Johansen

Grønn Energi: – Historisk sett har «den grønne energien som renner i elvene» vært grunnlaget for framvekst og utvikling av Hønefoss, sier Helge Stiksrud (V). Foto: Frode Johansen Foto:

Artikkelen er over 5 år gammel
DEL

LeserbrevDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.Kommunene og fylkeskommunen har en nøkkelrolle i arbeidet med å gjøre Norge til et mer bærekraftig og klimavennlig samfunn. Ringerike Venstre vil fortsatt være i førersetet for å få dette til lokalt.

Historisk sett har «den grønne energien som renner i elvene» vært grunnlaget for framvekst og utviklingen av Hønefoss.

Dette skal fortsatt være basis for byens og distriktets videreutvikling.

Grønt fortegn

Venstre er garantist for at vi skal bidra til at vekst og utvikling i kommunen skal skje med et grønt fortegn.

Det er ikke nødvendigvis motsetning mellom vekst og bærekraftig utvikling. Økonomisk vekst trenger ikke bety materiell sløsing! Vekst kan frigjøre ressurser til bevaring av miljøet, til kunnskap, kunst, forskning. Materielt forbruk blir allerede i dag gradvis erstattet av kulturelt og digitalt forbruk. Et godt konkret eksempel på det siste er overgangen fra papiravis til nettavis.

Vi i Venstre er teknologioptimister og vil at vår region skal være med på denne utviklingen og vi har et godt grunnlag gjennom virksomhetene på Eggemoen, Kartverket og sykehuset for å nevne noe.

Klimaendringene

Venstres politikk går ut på å gjøre det lettere for hver og en av oss å leve miljøvennlig i hverdagen.

Dette betyr at nye boliger først og fremst må bygges der vi har allerede har servicefunksjoner eller det ligger til rette for god tilknytning til kollektive transportløsninger. Bærekraftig utvikling handler om å velge arealer for utbygging som reduserer forurensende bilbruk og hindrer nedbygging av matjord.

God planlegging som tilrettelegger for trygge gang- og sykkelveier i og utenfor byen, gir både mindre forurensning og bedre folkehelse.

Befolkningsvekst

Med forventet befolkningsvekst som følge av Ringeriksbanen, blir det også enda viktigere å ta vare på de friluftsområdene vi har både i og utenfor Hønefoss.

De store moene rundt byen må bevares best mulig som frilufts- og rekreasjonsområder. Dette handler også om å sikre natur- og biologisk mangfold.

Dette er en trivselsfaktorer som blir enda viktigere i framtiden.

Det handler om å tenke langsiktig slik at vi ikke gjør irreversible inngrep som begrenser framtidige generasjoners livsutfoldelse og livskvalitet.

Kombinasjon

Dersom du synes dette er viktig for en god utvikling av kommunen og regionen vår, kan du trygt stemme Venstre.

Vi mener det er mulig å kombinere vekst og vern og vil arbeide for det.

Historisk sett har «den grønne energien som renner i elvene» vært grunnlaget for framvekst og utviklingen av Hønefoss.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags