Venstre: Vil ha tiltak mot korrupsjon i Ringeriksregionen

Artikkelen er over 4 år gammel

«Korrupsjon har heldigvis ikke vært et stort problem i våre kommunene ennå, men det er avdekket store og alvorlige saker i andre kommuner», skriver Venstre-duoen Anders L. Hurum og Helge Stiksrud i dette leserinnlegget.

DEL

LeserbrevDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.Kommunene i Ringeriksregionen er store virksomheter og viktige samfunnsaktører, og det er avgjørende for oss at vi har tillit i befolkningen.

Innbyggerne i Ringeriksregionen skal være trygge på at kommunen ivaretar fellesskapets beste, basert på demokratiske prosesser og rettferdig utøvelse av lokal myndighet.

Korrupsjon har heldigvis ikke vært et stort problem i våre kommunene ennå, men det er avdekket store og alvorlige saker i andre kommuner.

Man vet lite om omfanget av korrupsjon i norsk kommunesektor. Det er grunn til å anta at omfanget er større enn hva som blir avdekket. Derfor bør kommunene i Ringeriksregionen være føre var og sette fokus på antikorrupsjonsarbeid.

Kommuner ivaretar flere roller i lokalsamfunnet der det kan være risiko for utilbørlig påvirkning eller korrupsjon. Risikoen knytter seg til demokratirollen, myndighetsrollen, tjenesteytingsrollen, utviklingsrollen og eierrollen.

Politikere, ledere og medarbeidere kan komme i situasjoner som gir mulighet til å misbruke posisjon, tillit og makt. Ved å erkjenne risikoen for korrupsjon kan kommunene og kommunale bedrifter arbeide med å forebygge at korrumperende atferd utvikler seg og styrke muligheten til å avdekke saker.

Flere norske kommuner, blant dem Oslo, har søkt medlemskap i Transparency International som et ledd i sitt arbeid for å motvirke og bekjempe korrupsjon og korrupsjons-lignende adferd.

Transparency International Norge har dessuten i samarbeid med Kommunesektorens organisasjon (KS) og Oslo kommune, utarbeidet en håndbok om antikorrupsjon i kommunesektoren. Håndboken viser hvordan kommunene kan jobbe aktivt med antikorrupsjon. Håndboken bør for eksempel brukes i introduksjonsprogram for politikere og nyansatte i kommunale virksomheter i Ringeriksregionen.

Ved å vise omverdenen at risikoen for korrupsjon tas alvorlig, kan kommunene våre signalisere at vi vil sikre en høy etisk standard.

Vi som venstrepolitikere mener at Hole og Ringerike også bør søke medlemskap i Transparency og benytte seg av håndboken om antikorrupsjon i kommunesektoren.

Ved å vise omverdenen at risikoen for korrupsjon tas alvorlig, kan kommunene våre signalisere at vi vil sikre en høy etisk standard.

Anders L. Hurum (Hole Venstre) og Helge Stiksrud (Ringerike Venstre)

Venstrepolitikere

Følg på: Facebook

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags