Gå til sidens hovedinnhold

Siw Arnesen: (Hane)Kampen om Vegård skole

Artikkelen er over 5 år gammel

«Uansett hva som skjer i denne saken skal vi alle fortsette å bo i bygda», minner åsaværing Siw Arnesen om i dette leserinnlegget.

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Som innbygger i Åsa har jeg valgt å sitte på sidelinjen i denne «hanekampen» om kjøp av Vegård skole med tilhørende eiendom.

Selv om jeg – som mange andre i Åsa har valgt å holde oss utenfor, vil det ikke si at jeg ikke har gjort meg opp noen meninger om saken.

Moralsk ansvar har blitt dratt fram som et element fra en av partene.

Jeg er helt enig – moralsk har Ringerike kommune, som nå snart er ute av Robek, en forpliktelse overfor hele kommunens befolkning å selge eiendommen til høystbydende slik at vi kan bruke de sårt tiltrengte kronene på blant annet eldreomsorg og skoler.

Moralsk sett er det hele befolkningens gode som burde stå i fokus for kommunens ledelse.

BAKGRUNN:

Plass til boliger

Kommunen vil, eller kan dessverre ikke garantere for omregulering av området, selv om dette antagelig hadde vært det beste i forbindelse med salget, og med tanke på befolkningsvekst som man ser kan komme i forbindelse med utbygging av Ringeriksbanen.

Tomten på 17 mål vil enkelt kunne huse 15 eneboliger eller tredobbelt antall leiligheter med småbarnsfamilier som sårt trenges i en bygd som er i ferd med å forgubbes.

Dersom kommunen kunne tatt tak i reguleringsplanene og omgjort dette til område for boliger, ville antagelig flere investorer kommet på banen og forsøke å sikre seg en av de flotteste tomtene rundt Steinsfjorden.

Kommunen hadde fått tilført sårt tiltrengt kapital, det ville blitt befolkningsvekst, vi kunne antagelig fått flere bussruter enn de to-tre som nå går, og kanskje det hadde blitt «liv laga» for å gjenåpne lokalbutikken og på den måten også skapt et samlingssted for både gamle og unge.

Dersom en av de lokale partene har kapital til å betale hva det koster – desto bedre for oss alle.

Jeg ser, forstår og berømmer engasjementet som er lagt ned i denne saken, men verden går ikke videre kun basert på idealisme og samhold i en liten krok av Ringerike kommune.

Jeg ønsker velkommen utbyggere med planer og visjoner for en bygd som trenger nye ideer og inspirasjon. Noen med visjoner utover Åsaporten, men likevel kan se viktigheten av at Åsa kan bestå som en lokal bygd med sine særegenheter på godt og vondt.

Åsa er delt i to

Om noen går ut av denne kampen med hanekammen intakt, vil det ikke nødvendigvis bli en seier for Åsa. Åsa er allerede delt i to – eller tre om man regner med de som har valgt å stå utenfor.

Ord har blitt sagt og skrevet, og det er helt klart at Åsa har blitt en splittet bygd, eneste måten å reparere dette på er at eiendommen selges til høystbydende, uten forfordeling – til det beste for hele Ringerikes befolkning. Først da har kommunen vist sitt moralske ansvar som selgere.

Uansett hva som skjer i denne saken skal vi alle fortsette å bo i bygda. Vi må vise vårt ansvar som voksne fornuftige mennesker og vise at vi skille mellom sak og person og at det finnes forskjellige og ulike oppfatninger selv i lokale saker som ligger vårt hjerte nær.

Les også

Sett dere ved samme bord!

 

Kommentarer til denne saken