Vannvepsens trange kår

Sovende regler har lite for seg, skriver nyhetsredaktør Øyvind Lien.

Sovende regler har lite for seg, skriver nyhetsredaktør Øyvind Lien. Foto:

Artikkelen er over 3 år gammel

Vannscootere kan med enkelhet klassifiseres som båter, og bruken reguleres deretter, skriver nyhetsredaktør Øyvind Lien.

DEL

KommentarVannscooter-interessen har trange kår her i distriktet. I de mest brukte fjordene, Steinsfjorden og Tyrifjorden, er det knapt mulig å ferdes lovlig med de små hurtiggående farkostene. I Randsfjorden og Sperillen er det litt enklere, men det er ikke her det kjøres.

Nei, mange vannscooter-brukere opererer stort sett der det ikke er tillatt i det hele tatt – i Hole-delen av Steinsfjorden. Det er der folk samles, og det er der vannlivet leves.

Høyere toppfart

Problemet er at Hole ikke tillater vannscootere verken i Steinsfjorden eller Tyrifjorden. Ringerike og Jevnaker tillater bruk enn så lenge, men det jobbes med totalforbud også i Ringerike.

Så hva er det med vannscootere som gjør at de bør forbys? De tar mindre plass enn vanlige båter, og de støyer ikke spesielt mye mer enn mange andre båter.

Det kan virke som om kontrollvirksomheten er svært begrenset, så faren for å bli tatt er heller liten.

Det avskrekkende er nok hastigheten kombinert med lyd. Vannscootere akselererer mye raskere enn båter, og toppfarten er høyere - altså oppleves scootere farlig for andre som ferdes på vannet. En ukontrollerbar veps.

LES OGSÅ: Forskjellige regler for vannscooter forvirrer

Men er dette nok til at de skal totalforbys? Hastigheter er det allerede regler for; det vil si at vannscootere med enkelhet kan klassifiseres som båter, og bruken reguleres deretter.

Lite kontroll

Vannscootere er ikke allemannseie, men bruken er økende. I Hønefoss kan du nå leie deg scootermoro for en dag eller flere, dersom du skriver under på å opptre lovlig.

Skal du leie, bør du lese regler og kart nøye for å holde deg innenfor regelverket. Skjønt, det kan virke som om kontrollvirksomheten er svært begrenset, så faren for å bli tatt er heller liten.

Sovende regler har lite for seg.

Ifølge Hønefoss-politiet ble det i fjor ilagt kun et par bøter, til tross for at vannscootere er å se på omtrent hver eneste soldag.

Vannscootere kom fossende inn på det norske markedet for noen år siden.

Først skulle de totalforbys, men etter hvert kom det på plass regler om bruksområder og hastigheter. I tillegg til de sentrale bestemmelsene har kommune skrudd til ytterligere. Problemet nå er at mange ser bort fra lover og regler, og later som om de ikke finnes. Og det går greit så lenge ingen reagerer.

Dersom Ringerike nå virkelig går for et totalforbud, må det argumenteres på en måte som gjør at brukerne forstår og respekterer. Og bruken må kontrolleres.

Sovende regler har lite for seg.

Forskrift om bruk av vannscooter

Forskriften gjelder vannscootere og lignende motordrevne fartøy, som er konstruert til å føre personer og ikke kan kalles båt.

Kommunene kan lage egne bestemmelser for sin kommune. Hole kommune har totalforbud, Jevnaker og Ringerike kommune tillater kjøring iht. disse regler.

Ringerikes vernede soner omfatter blant annet elvene og diverse småvann.

Det tillates ikke bruk av vannscooter inntil 500 meter fra følgende: verneområder, viktige friluftsområder, hytteområder, boligområder, rekreasjonsområder og badeområder. Områder som har prioriterte eller (nær) truede arter, områder som er inntil 1 km fra inngrepsfrie naturområder (INON-område), farleder, og områder hvor det kan bli konflikt om yrkesfiske, akvakulturvirksomhet eller annen næring.

Det går an å søke kommunen om tillatelse til å kjøre gjennom disse, men ikke for turkjøring.

Overtredelse medfører bøter.

Miljøverndepartementet 2012.

Les mer om vannscootere:

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags