Stortingsvalget er over for denne gang, og de siste utjevningsmandater er fordelt. Men hvem vant egentlig valget? Alle partiene finner felter der de vant – det er viktig å lykkes og gjøre det synlig overfor velgerne og ikke minst som partipolitisk indremedisin.

Store ambisjoner

Sett fra skogbrukets ståsted bør vi ha gode tider foran oss. Samtlige partier peker på skogbrukets viktige rolle framover i sine partiprogram, og de fleste vil øke avvirkningen betraktelig. De har store ambisjoner på skogbrukets vegne. Og det er nå teksten i programmene skal omformes til aktiv politikk og handling.

Vi skal bidra med mer råstoff til både bioenergi og mer bruk av tre i bygg. Skogen skal erstatte oljen i en mengde produkter som i framtiden kan lages av tre i stedet for olje. For et stort flertall av partiene er skogen løsningen på mye av klimaproblematikken, akkurat som FNs klimapanel konkluderte med.

Benthe E. Løvenskiold

Næringspolitisk sjef, NORSKOG

Skape aktivitet

Den kanskje største oppgaven er å skape aktivitet i skogene på de mange passive eiendommene. Akkurat det må til for at skogen skal fylle sin rolle i verdikjeden og at ny skog skal plantes og binde CO₂. Mesteparten av skogen ligger i distriktene, og kan bidra med arbeidsplasser og skattekroner til slunkne kommunekasser.

Gjennom de siste fire årene har det i tillegg kommet en mengde meldinger og rapporter fra Regjeringen som peker på skogen som en viktig bidragsyter på ulike felter. Nå er tiden her for å sette dette ut i livet, – skogbruket skal være en strategisk næring i Norge inn i det grønne skiftet.

Nå starter jobben

Så til alle dere nye som er valgt inn på Stortinget, og til dere som var med å bestemme denne retningen i forrige periode: Vi skal gjøre vårt til at skogbrukerne er klare – nå må dere vise at deres ord kan bli til handling!

Lykke til, – det er nå jobben starter, – valgkampen var bare oppvarmingen.