I Ringerikes Blad nylig kom Ringerike Arbeiderlag med en vurdering av hva som gikk galt for Arbeiderpartiet ved årets stortingsvalg.

Jeg vil nevne et viktig moment som nesten alle partier lar være å omtale, men som jeg mener er en viktig forklaring når det gjelder dårligere valgresultat både for Arbeiderpartiet og alle de ikke-sosialistiske partiene.

Det ble i 2011 under regjeringen Stoltenberg inngått et prinsippforlik mellom de fleste partiene i Stortinget om hvordan trygdeytelsene skulle kunne justeres slik at de ikke skulle bli altfor kostbare.

Reduserte ytelser

Dette trygdeforliket har regjeringen Solberg brukt til å redusere trygdeytelsene for store grupper vesentlig. Blant annet ble barnetillegget redusert dramatisk.

Dette er forhold som KrF har måttet være med på hvis man ikke ville felle regjeringen. Og også Arbeiderpartiet har vært bundet opp i dette forliket.

Blant de trygdede har det vært et opprør de siste årene og nå gikk nok deres stemme i stor grad til Sosialistisk Venstreparti og Rødt.

I tillegg har Arbeiderpartiet og KrF blitt knyttet til den sentraliseringspolitikken som regjeringen har ført når det gjelder kommuneinndeling, sykehus og Politiet m.v. Der ble det Senterpartiet som fikk mange ekstra stemmer fordi partiet talte distriktenes sak.

Arnfinn J. Holten

Gruppeleder i Ringerike KrF

Var bundet

KrF var bundet opp til regjeringens politikk og kunne bare få til noen justeringer.

Det samme gjaldt kommuneøkonomien.

Nå er situasjonen på Stortinget endret. KrF har ingen konkret avtale med regjeringen Solberg, men siden KrF så tydelig har sagt at man ønsker Erna Solberg som regjeringssjef, så må nok KrF denne gangen ved behandlingen av statsbudsjettet for 2018 nøye seg med noen små forbedringer som regjeringen går med på.

Vil de ha venner?

Når vi ser på alle de kutt som regjeringen har gjort i budsjett 2018 på områder som KrF og Venstre er svært opptatt av, så må man lure på om regjeringen virkelig vil ha KrF og Venstre som venner.

Neste høst blir nok situasjonen en helt annen. Dersom regjeringen da også kommer med store kutt innenfor kjernesakene til KrF og Venstre, så kan det hende at våre partier har brukt opp sin tålmodighet overfor regjeringen.