Kommunevalget i Ringerike viste at nesten halvparten (48 prosent) av velgerne ikke benyttet seg av stemmeretten sin.

Det betyr at kun en gruppe velgere, som utgjør halvparten av dem som kunne, benyttet anledningen til å være med og bestemme. Dette er en urovekkende utvikling, som viser mangel på respekt for lokaldemokratiet vårt. Vi har heldigvis demokrati hos oss, som gjør at folket bestemmer ved valg.

10 lister

Det var 10 valglister i Ringerike ved dette kommunevalget, og det burde være mulig for hver enkelt å finne et politisk parti å stemme på. Det er også mulig å stemme blankt.

Hver enkelt som unnlot å stemme har dermed avskrevet seg fra å klage over lokalpolitikere fram til neste kommunevalg om fire år.

SE OGSÅ: Disse 233 kan du stemme på i Ringerike

Klagemur

Denne klagemuren er blitt et økende velstandsproblem i kongeriket, og vi har det nok altfor bra her oppe i nord i forhold til situasjonen i andre deler av verden.

Akkurat nå opplever vi et stort engasjement rundt omkring i landet for å bidra og hjelpe til i flyktningstrømmen av mennesker, som kommer fra blant annet diktaturstyrte land uten stemmerett for den enkelte. Det er nærliggende for meg å tro at de frivillige, som engasjerer seg for hjelpe til også har brukt stemmeretten ved kommunevalget her i landet.

Min unge partikollega i Hole, Anders L. Hurum har nylig hatt et godt leserinnlegg i lokalavisa om betydningen av at 16-åringer og 17-åringer får stemmerett ved både kommune-, fylkestings- og stortingsvalg. Dette har Venstre lenge vært opptatt av, og vi mener det burde være en selvfølge at denne aldersgruppen bør ha stemmerett når en er gammel nok til å være strafferettslig ansvarlig ved lovbrudd.

En reform?

Det kan også bidra til å engasjere flere yngre som listekandidater for de ulike partiene. Jeg tror også dette er en valgreform, som etter hvert vil tvinge seg fram.

Venstre har jo også vært for mange positiv reformer de siste 100 år. Jeg kan eksempelvis nevne de kastbergske barnelover og innføringen av folketrygden.

LES VÅRE ARTIKLER OM LAV OPPSLUTNING VED VALGET:

LES LESERINNLEGG: Anders Lorentsen Hurum (V): Stemmerett for 16- og 17-åringer hadde fornyet politikken

LES KOMMENTAR:

Les også

Valgkampen er over, nå starter hverdagen