Hole kommune styres av et knippe godt voksne menn som har stor innflydelse på utkommet av politikken i kommunen. 

Dette skjer mens unge kandidater ved dette valget ble stemt ut på rekke og rad.

SE MER: Svært store endringer på listene i Hole: Dette er det nye kommunestyret

Hole kommune trenger en mer fremoverlent politikk i den vanskelige perioden som kommer og dette krever et større ungdommelig engasjement.

Eva Bekkelund-Eriksen skriver om dynamikk og godt voksne menn, mens Jan Egil Lyng skriver at hun kritiserer velgerne.

Tore Solheim melder seg ut av Hole Høyre på grunn av manglende fornyelse

Fremtidens skoler lages ikke av menn i 50- og 60-åra.

Fremtidens miljøpolitikk føres ikke av gamlinger alene.  Innovasjon i offentlig sektor blir tradisjonelt ikke foreslått av "en av de gamle menna". 

Problemet er ikke at vi har et for lavt engasjement blant ungdom, det er bare det at det er vanskelig for en 21-åring å konkurrere mot en 50-åring som har 30 år mer med relasjonsbygging enn ungdommen selv. 

Problemet er at når en 21 år gammel politiker står på stand så blir en møtt med fordommer og forbigåelse av alle som har plukket sitt første grå hår.  Problemet er at unge politikere ikke får representere.

Løsning

Derfor bør Hole kommune søke om at 16-åringer kan få stemmerett til neste valg, og 16-årig stemmerett bør innføres nasjonalt.  Det hadde løst problemet om for lite fornyelse i en kommune som Hole.

Det hadde gjort at en hadde faktisk fått muligheten til å representere ungdom, og det hadde ført til at unge ordførerkandidater som meg selv ikke blir stemt ut av demokratiske organer.  

Ungdom er viktig å få med i norsk politikk. For når eldre politikere kan pensjonere seg og klappe seg på skuldrene etter vel overstått politisk karriære mens de etterlater Robek-kommuner i bakspeilet, så kan ikke unge politikere gjøre dette. 

LES OGSÅ: De skal kjempe ungdommenes sak i de nye kommunestyrene

LES OGSÅ: Ringerikes Blads ungdomsjournalister: – Håper vi bidro til å øke interessen blant unge

Bare synsing imot

Det er av langt større interesse for unge politikere å gjøre en god jobb, og bli igjen på kontoret etter stengetid, enn for de eldre politikere. Når bedrifter skal ansette nye så prioriterer de ungdom, for ungdom jobber hardere, lengre og skaper mer verdier enn eldre.  Dette stemmer også for politikere.

Unge tenker nytt og er ikke farget av et langt liv, men det er eldre. Ungdom må gis større mulighet i norsk politikk, ikke en lukket dør.

Om de konservative kan ta av seg sine konservative briller for å smake på ordet "fornying" så hadde de sett at det faktisk ikke finnes fornuftige argumenter mot stemmerett til 16-åringer.

Motargumentene baserer seg på synsing, som også all den dårligste og minst fremoverlente politikk baserer seg på.

LES OGSÅ: 18 av disse 21 førstegangsvelgerne stemte ved valget: – Må stemme for å kunne mene noe

Er voksne nok

Prøveprosjekter med 16- og 17-årig stemmerett har blitt gjennomført i andre kommuner - og vi har nok kunnskap til å vite at vi kan trygt innføre det permanent.

16- og 17-åringer er modne nok. 16- og 17-åringer har evne til å lese og forstå partiprogrammer, og de har evnen til å forstå politikk. 16- og 17-åringer lever i en stabil tid i sitt liv, hvor de fleste bor hjemme og har fullført den grunnleggende allmenne skole som gir de forståelsen de trenger for å stemme.

Til forskjell skal de førstegangsvelgende 18-åringene ut på de syv hav, jobbe overtid som lærling, eller studere uten nok studiestøtte. Er det rart at valgdeltagelsen er skremmende lav?

LES OGSÅ: Valgansvarlig i Ringerike: – Skremt over lav valgdeltakelse

Samme gamle argumentene

Det er de samme argumentene mot 16- og 17-årig stemmerett som da vi innførte både kvinnelig stemmerett og stemmerett for 18-åringer. 

Det er på tide å tenke nytt. Det er på tide å tenke utenfor boksen. Vi trenger flere stemmer - ikke færre - det er derfor på tide å utvide demokratiet.