Støvet etter valgkampen har så smått begynt å legge seg. Nå skal troppene samles og posisjoner fordeles i første møte den 15. oktober.

Senterpartiet må si seg god fornøyd med valget, vi er det partiet med størst fremgang i Ringerike, +3,2 prosent som ga oss 9,3 prosent av stemmene og fire mandat i kommunestyret.

I valgkampen sto Senterpartiet på de samme sakene som vi også har fremmet i kommunestyret denne perioden, det kom ingen nye momenter inn i valgkampen i forhold til vårt program og vedtak vi har stått for i kommunestyret, det er jeg stolt av å kunne si. Det antar jeg også at velgerne har sett.

Jeg antar også at velgerne har sett at enkelte andre parti leverer helt andre saker i valgkampen enn det de har stått for i kommunestyret denne perioden. Det er forskjell mellom liv og lære. Her kan man jo bare håpe at de gjør det de sa de skulle gjøre i valgkampen. Eksempler her er økt bemanning i eldreomsorgen og folkeavstemning ved ev. kommunesammenslåinger.

Valgdeltakelsen var skremmende lav, 52 prosent, en undersøkelse vil avdekke noe av dette, men det er klart at politikerne har et stort ansvar. De skal engasjere og de skal vise hva de mener om viktige saker.

Den åpne debatten må mer frem i lyset. Det må kunne forventes at kommunestyrerepresentanter står frem og sier hva de mener. Så lenge H og Ap samarbeider mener mange kanskje at det er det samme, bare et grått styre, hvorfor skal de stemme da?

LES OGSÅ: Nå blir albuene spissere under debattene

Media har også et stort ansvar, de er formidlerne av budskapet, men jeg kan vanskelig se at Ringerikes blad kunne gjort veldig mye mer for å få opp valgdeltakelsen i Ringerike. De kunne kanskje gått dypere inn i enkelte saker for å opplyse folket, som for eksempel saken om skoletomten på Benterud, men her er det politikerne og politikken som må ta hovedansvaret.

LES OGSÅ: – Media setter dagsorden

Sosiale medier vil også være en viktig del av den politiske debatten, og viktig for å gi folk innsikt og informasjon fremover

Et veldig enkelt tiltak for mer åpenhet, og å gi folk lettere innsikt i det som skjer, er weboverføring fra politiske møter. Dette har dessverre flertallspartiene stemt mot hver gang det har vært tatt opp i denne perioden. Ut ifra det ordføreren svarte i nettmøtet under valgkampen, bør vi nå forvente at dette kommer på plass så fort det nye kommunestyret er i gang. Weboverføring både fra kommunestyremøter og formannskapsmøter.

Det gir innbyggerne bedre innsikt og mulighet til å se hva som foregår. Mange kommuner har hatt dette i mange år allerede.

Senterpartiet skal i kommende periode fortsatt være et tydelig opposisjonsparti og søke gode løsninger med andre partier der dette er aktuelt. Vi skal gjøre det vi kan for at våre velgere får igjen for at de har stemt på oss. Senterpartiet har i inneværende periode foreslått mange saker som dessverre har blitt nedstemt i kommunestyret, men som altså flere partier i valgkampen står og sier de nå skal gjennomføre.

Dette kan være positive signaler for mange innbyggere i Ringerike i kommende periode. Signalene om en mer åpen debatt fra flertallspartiene gir også håp for fremtiden. Politikk går veldig mye på prioriteringer.

Da er en åpen debatt for å komme frem til gode prioriteringer viktig.

Ønsker alle gamle og nye representanter i Ringerike kommunestyre lykke til i en viktig jobb for Ringerikes innbyggere.

LES OGSÅ: Olav Relling (V): – Burde være mulig å finne noen å stemme på