Rådmannen og ordfører etterlyste engasjement på folkemøtet i Åsa, og vi er glade for at rådmannen nå viser en positiv innstilling til vårt engasjement.

Rådmannens innstilling er positiv, sitat «Oppstart av en privat montessoriskole i Åsa vil ikke påvirke skolestrukturen i Ringerike, og vil økonomisk ikke utgjøre mer enn eventuelt en marginal forskjell», og «Et begrenset antall privatskoler i en kommune på Ringerikes størrelse utgjør et berikende supplement til den offentlige skolen.»

Bjotveit skrev i Ringerikes Blad 18. august, sitat: «Høyre støtter initiativet, da vi ser på privatskoler som et godt alternativ til den offentlige skolen. Mangfold og valgfrihet er basis for vår politikk, også når det gjelder grunnskoleutdanningen».

Vi er glade for Høyres støtte i denne saken.

Forskjellige forslag

Forskjellene mellom de to forslagene som har kommet:

  • Rådmannen sier at Montessori-skolen ikke påvirker skolestrukturen eller økonomien.
  • Høyre, Ap og KrF hevder i sin innstilling, som blir vedtatt i formannskapet, at en montessoriskole i Åsa vil påvirke skolestrukturen i kommunen.

Siden Høyre både i partiprogram og i media støtter privatskoler og vårt skoleprosjekt kan vi ikke se at det Høyre stemte i formannskapet kan være noe annet enn en misforståelse.

Vi undrer oss også over at Henhaug uttaler at Høyre er positive til en montessoriskole bare den ligger i sentrum.

Ikke bare for nærmiljøet

Nå er det nå en gang slik at det er vi i Steinsfjorden skole som har søkt, vi har lagt ned mange timer og mye initiativ for noe vi tror på.

Dette er en styrke bygder gjerne har, og som vi mener kommunen burde støtte og se på som positivt for kommunen.

Vi mener vi har et godt og gjennomarbeidet konsept som er basert på et ideologisk ikke-kommersielt grunnlag som mange kan få dra nytte av ikke bare i vårt nærmiljø.

Nå er det snart valg, og vi må kunne forvente at man skal kunne stole på partiprogram.

Eksistert siden 2009

Formannskapets innstilling drar inn etterbruk av Vegård skole. Steinsfjorden skole har ikke forutsatt at de skal benytte seg av Vegård skole, men ser på flere alternative løsninger. Dette er ikke relevant for søknaden om oppstart av Steinsfjorden skole.

Steinsfjorden skole har eksistert siden 2009, og søknaden ble sendt før vedtaket om nedleggelse av Vegård skole ble gjort.

LES MER OM PLANENE: De vil starte privatskole i Åsa

Montessori-pedagogikken er den raskest voksende pedagogikken i verden, og Steinsfjorden skole har et sterkt engasjement for pedagogikken, og vil være et godt og berikende alternativ til den offentlige skolen.

Vi ønsker å være et tilbud til hele regionen og ser for oss søkere fra både Hole, Jevnaker og Ringerike.

LES OGSÅ: Solidaritetslist: Ja til vekst og utvikling - også i Åsa