Når partiene Høyre, Ap, KrF og Venstre nå forlenger sitt politiske samarbeidsprosjekt i Ringerike, bygger det på en felles forståelse av at de har lyktes med å lede kommunen i ønsket retning. Det vil de fortsette med.

LES OGSÅ: Har kommet til enighet

Den nye samarbeidsavtalen er akkurat så rund den må være. Rund nok til at det er plass til litt partipolitikk, men i praksis rund og ukontroversiell fordi det ikke er så stor uenighet. Det er ikke rom for det innenfor de økonomiske rammene.

Enighet kan være bra, men også et tegn på for få ideer, for liten kvalitetssikring, og for svak kreativitet. Dette må samarbeidskameratene motbevise ved å åpne debattene.

Den store utfordringen med enighet er mangelen på klare fronter i enkeltsaker, og klare retninger i politikken. Enighet vekker i liten grad engasjement. Årets valgdeltakelse i Ringerike på bare så vidt over 50 prosent er et faresignal i så måte.

Enigheten kan gjøre at debattene i forbindelse med politisk behandling blir små og uinteressante i fire år. Det tåler dagens lokaldemokratiske situasjon dårlig.

Hvis sakene i praksis besluttes «på kammerset», uten at standpunktene får brynet seg skikkelig mot andre perspektiver, ser vi mørkt på valgdeltakelsen om fire år.

Dette er bekymringer samarbeidspartiene må gjøre til skamme. Bli gjerne enige raskt, men ikke gjem internt motstridende syn og vurderingene før enighet.