Britt H. Walbækken Bøhler avlegger meg et besøk i avisens spalter 29/6, under temaet kommuneøkonomi, hvor hun også stiller en del spørsmål til Ringerike Høyre.

Det er veldig bra, temaet fortjener langt mer (saklig) diskusjon i avisens spalter.

LES HENAUGS TIDLIGERE INNLEGG: – Vi må komme oss ut av Robek

Skatteinntekter, rammetilskudd og skatteutjevning utgjør hoveddelen av kommunens inntekter. Ringerike kommune har ca. 85 prosent av landsgjennomsnittet i skatteinntekter.

Gjennom utjevning kommer vi opp på ca. 95 prosent. De suverent største tjenesteområdene er oppvekstsektoren og helse og omsorg.

Betydelig redusert gjeld

Vi gikk i 2011 til valg på å få kommunen ut av Robek i løpet av denne perioden. Da var «gjelda» ca. 125 millioner kroner, ved siste årsskifte var den ca. 2 millioner kroner.

Nå ligger vi an til et overskudd på 16-17 millioner, og ikke et underskudd på 20 som Bøhler hevder i sitt innlegg. Vi ser altså ut til å oppnå hovedmålet vi gikk til valg på i 2011.

Dette vil jeg hevde er meget godt gjort, særlig på bakgrunn av en inntektssvikt i 2014 på nesten 40 millioner. Kursen ble justert underveis, og overskuddet i 2015 endte på ca. 25 millioner. Stor honnør til de ansatte i kommunen!

Stagnasjon

Så er spørsmålet hvordan vi vil at samfunnet vårt skal utvikle seg framover. Vil vi at vi skal fortsette som en lavinntektskommune med skjev aldersfordeling i befolkningen?

Vårt svar på dette er nei. Konsekvensen av Solidaritetslistas (ofte sammen med Sp) politikk vil være ytterligere stagnasjon.

Vil ha utvikling

Høyre vil ha vekst og utvikling på Ringerike, legge til rette for helt nødvendige nye arbeidsplasser og nye innbyggere. Derfor har vi vært i front på å vedta et investeringsprogram på ca. 1,5 milliarder kroner over de nærmeste årene.

Vi har tro på ny E16 og Ringeriksbanen, og de mulighetene disse prosjektene bærer med seg. Det jobbes fra vår side svært aktivt mot «våre» folk i regjering og storting for å få realisert dette så fort som mulig.

Nye koster er gamle

For å få til dette er det helt nødvendig at driftsutgiftene i kommunen ikke er høyere enn inntektene. Vi må ha overskudd på driften for å finansiere investeringer i skoler, barnehager, vann og avløp osv.

Dette er den langsiktige løsningen for Ringerike. Bøhler ber om nye koster for å få orden på kommunen. De kostene har vært i bruk før, i mange år, de er tynnslitte og førte oss rett inn i Robek.

LES OGSÅ:

Dag Henaug

Ordførerkandidat for Ringerike Høyre