Etter valget i høst gjenstår det få gode grunner til å la være å senke stemmerettsalderen, og vi har aldri hatt flere gode grunner til å senke den.

Vi i Grønn Ungdom vil minne stortingspolitikerne om noen av dem.

Vi har nå hatt to prøveprosjekter med stemmerett for 16- og 17-åringer. Dette har gått bra. Ingen av dommedagsprofetiene slo til. Det ble ikke fløypartifest, og det var ingen praktiske vanskeligheter med å gjennomføre forsøket.

LES OGSÅ: Barneombudet: – 16-åringene fortjener å stemme

Langt flere ungdomskandidater enn vanlig ble stemt inn på faste plasser i forsøkskommunene.

Dette er positivt med tanke på ellers svært høy gjennomsnittsalder i politikken. Det viser også at 16- og 17-åringene som stemte benyttet seg til fulle av den påvirkningsmuligheten de hadde.

Ikke bare ved å stemme på et parti, men også ved å gi personstemmer til de kandidatene de kjente eller kunne identifisere seg med fordi de var unge.

LES OGSÅ DETTE LESERINNLEGGET: Anders Lorentsen Hurum (V): Stemmerett for 16- og 17-åringer hadde fornyet politikken

Valgdeltakelsen er høyere enn blant førstegangsvelgere som har fylt 18. Det er for tidlig å si hvordan dette vil slå ut på statistikken over valgdeltakelse på lang sikt. Men resultatet gir oss god grunn til å håpe på at de som har stemt når de var 16 eller 17 fortsetter med det også etter at de har flyttet hjemmefra.

Velgermassen har blitt eldre. De eldste velgerne har fått mer kjøttvekt i politikken. Et av flere resultater av dette er at politikerne kan tillate seg å foreslå å gi mer i pensjon til gifte og samboende enn før.

Og dette i en tid hvor vi vet at velferdsstaten kommer til å bli dyrere for oss som skal overta! Når den øvre aldersgrensa for valgdeltakelse forhøyes, i takt med at vi lever lengre, så er det rimelig at også den nedre aldersgrensa senkes. Det handler om demokratisk balanse.

Vi håper det blir siste gang 16- og 17-åringer bare får prøve å stemme ved lokal- og fylkestingsvalg.

Stemmerettsalderen bør senkes permanent.

LES OGSÅ: