Det er interessant å se hva SV og Solidaritetslista skriver. Med deres hjelp vil alt bli bedre på Ringerike etter valget. Flertallskameratene har gjort mye rart, mener de.

LES INNLEGG FRA AXEL SJØBERG (SV): - Hvis jeg skal tolke fakta på samme liflige måte ...

LES INNLEGG FRA SOLIDARITETSLISTA: Høyre og deres enkle løsninger

Men Ringerike kommune er en bedrift, selv om den er offentlig styrt. I bedriftsøkonomisk betydning betyr det at inntekter og utgifter – og resultat i budsjettet – må gå i balanse, ellers blir det underskudd.

Det har kommunen vår slitt med i mange år, derfor er vi i Robek.

LES INNLEGG FRA HØYRE: – Vi må komme oss ut av Robek

Færre arbeidsplasser

Og Ringerike har mistet mange arbeidsplasser de siste årene. Flertallskameratene ble enig om å sette inn mange harde tiltak for å betale ned gjeld og å få kommuneøkonomien i balanse.

Og det har ført til mange tøffe tak. Det har gått utover helse, omsorg og velferd, men også andre saker som skole og ungdomstiltak. Men dette har vært helt nødvendig for å få igjen selvråderetten.

Vi får ikke bygd nytt sykehjem eller gjort andre nødvendige investeringer i framtiden, hvis vi ikke klarer å komme ut av fylkesmannens grep.

God standard

Flertallskameratene har hele tiden vært opptatt av dette, og har gjort mye for å opprettholde en god standard som mulig. Og jeg tror de fleste er, og har vært, klar over hvilke utfordringer mange av de ansatte i kommunen har.

De har gjort en kjempejobb, og det jobbes hele tiden for et bedre arbeidsmiljø. Det er forståelig at mange kan bli utbrent når arbeidsbyrden går på helsa løs.

Men å kritisere at de ikke fikk fem millioner mer, er bare tull. Underskuddet i helse og sosial ville blitt mindre, men resultatet i kommunen er totalt det samme. Å budsjettere helse og sosiale tjenester, er meget vanskelig, det er lovpålagte tjenester.

Og hvordan Solidaritetslista, SV og Sp skal klare å skaffe bedre økonomiske forhold, skjønner i alle fall ikke jeg. Tror de penger vokser på trær?

Uten ny verdiskapning vil vi ikke løse noe, derfor er det gledelig at flere av de store bedriftseierne vil satse på Ringerike. Og her må vi gjøre alt for å legge til rette, ikke være bremseklosser.

Og vi er vel alle enig om at vi fortsatt må stå på for E16 og Ringeriksbanen.

Fire nye år

Personlig tror jeg vi er tjent med flertallskameratene i fire nye år. Og med det største parti som ordfører. Hvis man legger galluptall til grunn, blir det fire nye år med Kjell Hansen. Kjell har vært en god ordfører for Ringerike, ingen tvil om det.

LES OGSÅ: Ordførerduellen i Ringerike: Hansen er oddsfavoritt

Stem gjerne KrF. Vi er en garanti for at helsetjenestene fortsatt skal være offentlige. Og at alle skal ha samme rettigheter til helsetjenester og sykehjemsplasser.

Per Askilsrud

2. kandidat for Ringerike KrF