Jan Egil Lyng tar i Ringerikes Blad 21. september opp en viktig problemstilling:

Hvorfor lar så mange være å benytte stemmeretten?

Riktignok er jeg ikke blant hans adressater, sofavelgerne, men tillater meg likevel å kaste noen spissformuleringer inn i debatten.

LES OGSÅ DETTE LESERINNLEGGET: Elsa Lill Piltringsrud Strande (H): – Hva skal til for å få de til å bry seg?

Større engasjement

I utgangspunktet kan det forresten reises spørsmål ved om hans adressat er den rette. Jeg tolker imidlertid Lyng positivt, og forstår at han er på jakt etter innspill som kan gjøre at lokalpolitikken engasjerer i større grad.

Det finnes tre hovedforklaringer på den lave valgdeltakelsen:

1. Kommunepolitikken fremstår som dødsens kjedelig, full av trivialiteter. De samme ansiktene, vanskelig å se skillelinjer.

Lyng nevner kommunereformen.

Ja, hvorfor engasjere seg i den? Hva betyr det for meg at nye kommunegrenser trekkes, bare tjenestetilbudet jeg trenger, er der?

2. Vi har materiell overflod her i landet. Det er ikke nødvendig å kjempe for noe. Politikerspråket er forresten uforståelig for folk flest. Kommunestyredebatter er søvndyssende, selv om journalistene gjør en hederlig innsats i sin formidling.

Mangler ikke på tid

3. Tv–serier, sosiale medier engasjerer mer. Det er ikke tid som mangler, det er at kommunepolitikk er så mye mer kjedelig enn sladder og virkelighetsfjern spenning.

På landbasis ser vi for øvrig at velgere stadig søker noe nytt. En gang var det SV, senere Frp, nå Miljøpartiet De Grønne – og Rødt.

LES OGSÅ: Bare annenhver ringeriking stemte: – En skremmende lav valgdeltakelse

På spissen

Svaret til Lyng ligger i dramaturgien. Eller mangel på slik i lokalpolitikken.

Det blir spennende og utfordrende, sett ting på spissen, få frem friske ansikter o.l.

Vinn konkurransen om oppmerksomheten med TV, sosiale medier etc.

Umulig?

Ja, men da vil jo de politiske makthavere at valgdeltakelsen skal gå stadig lenger ned.

LES OGSÅ LEDER: Valg som ikke betyr noe?