Gå til sidens hovedinnhold

Nå kan velgerne si hva de mener om kommunesammenslåing

Artikkelen er over 6 år gammel

Årets kommunevalg er også et valg om kommunesammeslåing, skriver Harald Antonsen (Sp) i dette leserinnlegget.

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Kommunevalget nærmer seg, og i år også i en dobbelt betydning.

Hadelandskommunene Gran og Lunner avholder samtidig med det ordinære valget en ekstraordinær avstemning om Gran og Lunner bør bli én kommune fra 2017.

, parallelt med at det utredes om Jevnaker skal bestå som egen kommune.

Det er de harde fakta.

Ble invitert

Alle landets kommuner ble høsten 2014 invitert av regjeringen til å starte prosesser for å avklare om det er aktuelt å slå seg sammen med nabokommuner.

Regjeringen oppgir disse hovedmålene ved reformen:

  • Gode og likeverdige tjenester til innbyggerne.
  • Helhetlig og samordnet samfunnsutvikling.
  • Bærekraftige og økonomisk robuste kommuner.
  • Styrke lokaldemokratiet og gi større kommuner flere oppgaver.

Arbeiderpartiet, Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre stilte seg bak regjeringens forslag i Stortinget våren 2014.

LES OGSÅ: NHO: Jevnaker, Ringerike og Hole bør bli én kommune

Hva med Jevnaker?

Hvor går så Jevnaker? Velgerne har nå en mulighet til å si hva de mener gjennom det ordinære kommunevalget.

Jeg vil ikke gå innpå de andre partiene som stiller liste sine standpunkt, men Jevnaker Senterparti sitt standpunkt er klart:

Jevnaker Senterparti vil at Jevnaker skal bestå som egen kommune og søke samarbeid på tvers av kommune- og fylkesgrenser.

Et godt eksempel på slikt samarbeid er Hadeland og Ringerike Avfallsselskap AS.

Jeg tror at Hadeland og Ringerike AvfallsselskapAS har oppfylt regjeringens første mål; «Gode og likeverdige tjenester til innbyggerne».

Regjeringens andre mål kan løses ved hjelp av de allerede etablerte regionrådene. Benevnelsen regionråd brukes om interkommunale politiske samarbeidsorganer mellom nabokommuner i et distrikt eller avgrenset geografisk område, som er formalisert og i operativ funksjon, med egne vedtekter eller samarbeidsavtaler om et bredt arbeidsfelt.

Jevnaker er medlem både i Regionrådet for Hadeland og Rådet for Ringeriksregionen.

Disse to rådene bør etter Senterpartiets mening slås sammen til ett regiområdet i forbindelse med kommunereformen;

Regionrådet for Ringerike – Hadeland.

Regjeringens tredje mål er «Bærekraftige og økonomisk robuste kommuner».

Man skal ikke lete lenge før man finner storkommuner som kan ha vanskeligheter med å tilfredsstille dette målet. Og det har også noe med hvordan kriteriene defineres og av hvem.

Man behøver ikke være en stor kommune for å være robust. Jevnaker kommune har for eksempel klatret fra nummer 214 til nummer 90 i den endelige rangeringen av landets kommuner på Kommunebarometeret for 2015. Oversikten utarbeides av kommunal-rapport.no.

Lokaldemokratiet

Det fjerde målet er å styrke lokaldemokratiet og gi større kommuner flere oppgaver.

Etter den danske kommunereformen i 2007, hvor mye av samme retorikken ble brukt sies det at det er gjort undersøkelser om at 66 % av danskene opplever at politiske beslutninger er flyttet lengre vekk fra deres hverdag som følge av reformen. Mange oppgaver de danske amtene (tilsvarende fylke) tidligere hadde, som utdanning og samferdsel, ble delt mellom staten og de nye storkommunene.

Altså en sentralisering.

Og når kommuneadministrasjonen flytter unna så dør nok gjerne noe av aktiviteten i bygdebyen eller tettstedet rundt.

Bygdeby

Jevnaker Senterparti vil jobbe for Nesbakken som framtidig bygdeby med administrasjonen for Jevnaker kommune på plass.

Kommentarer til denne saken