Ringerike kommune er i Robek, som er forkortelse for «register om betinget godkjenning og kontroll». For kommuner som er i registeret skal fylkesmannen lovlighetskontrollere kommunens budsjettvedtak.

Det betyr at fylkesmannen ikke vil godkjenne et budsjett som ikke innebærer at kommunen tar på alvor at man må ut av Robek.

Storkommune

Fra storkommunen Ringerike ble opprettet i 1964 og frem til 2007 styrte Ringerike Ap kommunen, enten med rent flertall eller i samarbeid med partier til venstre for seg. Det brakte kommunen rett inn i robekregisteret.

Hovedgrunnen til at vår kommune er i dette registeret er at vi i mange år har hatt høyere utgifter enn inntekter. Dette førte naturlig nok til underskudd, ca. 125 millioner kroner, og det er dette som må dekkes inn for å komme ut av registeret.

Dette er hovedgrunnen til at Ringerike Høyre etter valget i 2007 inngikk samarbeid med Ap, Venstre og KrF. Det regjerende partiet Ap trengte hjelp til å bringe kommunen ut av uføret. Ved årsskiftet 2014/2015 gjensto det ca. 2 millioner kroner i «robekgjeld».

Vedlikeholdsbehov

Ikke nok med at kommunen er i Robek, det er i tillegg et akkumulert vedlikeholdsbehov på kommunens eiendommer på godt over 300 millioner kroner. Det betyr blant annet at flere av kommunens skoler ikke er godkjente i forhold til forskrift om miljørettet helsevern. Dette er alvorlig.

Det er på denne bakgrunnen man må forstå innsparingene i Ringerike kommune.

Vi kan ikke fortsette å bruke penger vi ikke har og samtidig øke vedlikeholdsetterslepet på kommunens eiendommer. Det er heller ikke så lettvint, som noen synes å tro, at vi bare kan bli værende i Robek.

Hvis vi ikke kommer oss ut av Robek vil kommunen etter hvert bli satt under administrasjon av kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Foreslår overskudd

I budsjettarbeidet for 2016 vil Ringerike Høyre foreslå et driftsoverskudd på ca. 60 millioner kroner.

Dette vil utgjøre ca. 3 prosent av budsjettet på ca. 2 milliarder kroner, og det vil være nødvendig å få til et slikt overskudd i flere år fremover.

Mange steiner må vendes for å greie dette, og det er Ringerike Høyre innstilt på å gjøre. Min oppfordring til deg som velger er å stemme Høyre ved høstens kommunevalg å bli herre i eget hus.