Jeg må innrømme at jeg forundres over hvor mange som unnlot å stemme ved valget sist mandag.

I Hole lå fremmøteprosenten på 60,2 mens den i Ringerike kommune var helt nede på 52,8.

LES OGSÅ: Bare annenhver ringeriking stemte: – En skremmende lav valgdeltakelse

For alle som mener at samfunnet bygges best nedenfra og er opptatt av lokaldemokrati, er dette skuffende tall. Når nesten halvparten av de stemmeberettigede unnlater å stemme – kan vi da egentlig snakke om et fungerende lokaldemokrati?

I de pågående diskusjoner om kommunereform, er nærhet mellom det politiske miljø og innbyggerne et viktig poeng for mange.

Men er det i virkeligheten slik at dette egentlig ikke er noe poeng når vi ser hvor mange som ikke ønsker å være en del av lokaldemokratiet?

I et forsøk på å finne noen svar på dette, utfordrer jeg herved sofavelgerne til å fortelle meg og andre hvorfor de unnlot å stemme.

LES OGSÅ LEDER: Valg som ikke betyr noe?