Bare ca. halvparten av de stemmeberettigede på Ringerike stemte ved kommunevalget.

Det var oppsiktsvekkende få, tatt i betraktning at vi står foran det kanskje mest spennende tiåret i Hønefoss og kommunens historie. Nå planlegges Ringeriksbanen.

Byggingen begynner om fire år, og Ringeriksbanen skal stå ferdig i 2024 – altså om bare ni år.

Vi utfordrer deg

Vi som bor her på Ringerike har nå en enestående sjanse til å være med og forme vår egen fremtid. Hvordan vil vi at den byen våre barn skal vokse opp i, og vi selv bli gamle i, skal utvikle seg?

Vi har alle sjansen til å delta i den debatten.

Vi som undertegner dette innlegget, Inger Kammerud og Lise Bye Jøntvedt, er begge nye i politikken. Vi er begge opptatt av byutvikling og har som mål med jevne mellomrom å presentere ideer og tanker om utviklingen av Hønefoss. Med det håper vi å skape debatt og engasjement.

Gjerne et engasjement som kan få årets bedrøvelige valgprosent til å gå i taket. For hvem er ikke interessert i byen de bor i? Vi utfordrer DEG til å bli med!

Hva er vår egenart?

Arbeidet vi skal gjøre sammen skal resultere i en ny byplan. Den vil ikke komme en dag for tidlig. Eksisterende byplan er fra 1976, og utdatert. Noe av det første vi må tenke igjennom og bestemme oss for, er hva som er vår egenart. Hva er byens attraktivitet og identitet?

Hvordan skal vi makte å bevare denne egenarten, samtidig som ny E16 og Ringeriksbanen vil gi oss mange tusen flere innbyggere. De kommer med sitt, men de kommer til oss.

Vi må sørge for at Hønefoss bevarer denne identiteten, slik at vi ikke bare blir en småby som alle andre. Så hva skal til for at folk får lyst til å flytte hit? Hva mener du?

Trafikken må løses

Når vi nå skal planlegge nye Hønefoss må vi evne å ha minst to tanker i hodet samtidig. De fleste vil være enige i at Hønefoss har et trafikkproblem som må løses.

Hønefoss er ikke bare en by for Ringerike og selve motoren i ringerikssamfunnet.

Vi er også regionhovedstad for Valdres og Hallingdal. Vi vil gjerne at folk i disse dalførene skal komme til Hønefoss når de skal «til byen» for å handle, for å oppsøke kunstopplevelser, for å spise godt, for å shoppe.

Hvordan skal vi få den ønskede handelstrafikken til Hønefoss, uten at Hønefoss samtidig kveles av gjennomgangstrafikken?