Fra tidenes morgen og frem til Høyre tok ansvar har Ringerike kommune brukt mer penger enn de har, leser vi i Dag Henaugs leserinnlegg i Ringerikes Blad.

Ansvaret for dette uføret har Ringerike Arbeiderparti og vi partiene som ligger til venstre for Arbeiderpartiet, kan vi også lese i samme innlegg.

Vedlikeholdsetterslepet i kommunen er på svimlende 300 millioner kroner. Regner med at det er Ringerike Arbeiderparti og vi partiene til venstre for dem som har skylda for det og.

Tenk om ...

Men Henaug har løsningen. Bare stem på Høyre så vil vi vips få budsjett med 60 millioner i overskudd og bli herre i eget hus.

Tenk om kommune-økonomi var så enkelt!

Nå har Høyre styrt Ringerike sammen med KrF, Venstre og Ap de siste åtte årene, og vi har tydelig sett at Høyre har hatt et tungt grep på roret.

Hvis det bare var å vedta et budsjett med overskudd så var alle problemene løst, hvorfor har dere ikke bare gjort det? Hvorfor er vi ikke for lengst ut av Robek, slik dere lovet velgerne også foran forrige kommunevalg?

Er det ikke slik at i budsjettbehandlingen hvert år har dere flertallskammeratene vedtatt budsjett med raskere nedbetaling av «Robek-gjelda» enn det som har vist seg å være mulig når regnskapstallene har foreligget ved årets slutt?

Har det ikke vist seg gang på gang at det ikke er mulig å drifte Ringerike kommune så kostnadseffektivt som dere ønsker?

Er det ikke fakta at selv om kommunen nå driftes så kostnadseffektivt at fagfolk mener det grenser til uforsvarlighet både innen oppvekst og helse og Sosial så viser tertialrapporten at vi styrer mot et underskudd på rett i underkant av 20 millioner også i år?

Og hvordan har det gått med vedlikeholdsetterslepet de åtte årene dere har vært med og holdt i roret? Har det minsket nevneverdig?

Herre i eget hus

To ting er vi enige om, Henaug og jeg. Vi kan ikke bruke mer penger enn vi har, og det er helt klart et mål og atter bli herre i eget hus.

Solidaritetslista vil ha realistiske budsjett som gjør det mulig å drifte de kommunale tjenestene på en god og forsvarlig måte innenfor de økonomiske rammene kommunen har til rådighet.

Solidaritetslista mener det er god økonomi å drive med kontinuerlig vedlikehold for å unngå store vedlikeholdsetterslep.

Solidaritetslista vil og være en bremsekloss på den investeringsiveren vi ser blant Flertallspartiene, en investeringsiver i nye bygg og nye låneopptak som bare vil føre oss rett inn i Robek igjen.

Så, kjære velgere, vil dere ha realistiske budsjett, en sunn kommuneøkonomi og trygge og forsvarlige kommunale tjenester så bør dere stemme Solidaritetslista. Det er på tide å slippe nye koster til.