Valget er gjort for de neste fire år, men hvem bestemmer? Oppslutningen på litt over 50 prosent får meg til å undres på hva innbyggerne bryr seg om.

Sofapartiet vant med litt under 50 prosent. Hvem er de? Har de noe med kommunen å gjøre?

Jeg deltok relativt aktivt opp mot valget. Mange av de jeg traff ga uttrykk for at det er det samme hvem som styrer, «det blir ingen endring», «jeg er ikke interessert i politikk», «det betyr ikke noe for meg», og andre uttalelser i samme retning.

LES OGSÅ: Bare annenhver ringeriking stemte: – En skremmende lav valgdeltakelse

Alle har vi noe med kommunen å gjøre.

Vi betaler eiendomsskatt, feieavgift, vann/avløp, har vi egen brønn betaler vi for tømming av septiktanker, noen har hjemmetjeneste, andre skole/barnehage, skoleskyss, bibliotek, legevakt, for å nevne noe. De fleste av oss er opptatt av det som er oss nærmest, det er helt naturlig. Vi som ble valgt inn i kommunestyret, må ta hensyn til alle.

Hvor stor tyngde har vi når så få brukte sin stemme?

LES OGSÅ LEDER: Valg som ikke betyr noe?

Vi er arbeidsgiver for Ringerikes største bedrift med godt over 2.000 ansatte og et budsjett på over to milliarder kroner som skal holdes.

Mye er lovpålagt av tjenesteyting, det gjenstående gir rom for politisk veivalg. Felles for alle partier er at vi ønsker det beste for innbyggerne. Hver annen person jeg møter bryr seg ikke om dette.

Derfor stiller jeg meg spørsmålet: Hva skal til for å få de til å bry seg?

Hva skal til for å få større oppslutning neste gang?

Vi som velges, ønsker at flere gjør sin borgerplikt og bruker sin stemme. Kommunen - det er deg og meg. Vi er ditt redskap for at vi alle skal ha en god kommune å leve i.

LES OGSÅ: Jan Egil Lyng (H): En utfordring til sofavelgerne!