Kaos i Ringeriks-politikken: – Nå må noen ta ansvar! | Øyvind Lien

– Noen må ta lederskap og VILLE ha enighet. Målet må være å finne fram til løsninger til beste for alle oss som bor i kommunen, sier redaktør Øyvind Lien i denne kommentaren.