Bygg ut Hole u-skole nå | Kenneth Sørum Bekkemoen

Kenneth Sørum Bekkemoen

Kenneth Sørum Bekkemoen Foto:

Av
DEL

Valg 2019: Debatt SV setter barn og unge først. Det forplikter. Vi vil derfor bygge ut Hole ungdomsskole slik at den kan ta imot alle nye elever til skolestart høsten 2021. For oss er ikke brakker og bussing av elevene til kroppsøvingstimer en tilfredsstillende løsning.

SV vil også opprettholde alle tre barneskolene i kommunestyreperioden, og opprettholde barnehager i lokalmiljøene, herunder på Sollihøgda.

Vi vil ha på plass bedre vikarordninger, sørge for mer fysisk aktivitet bl.a. ved bruk av naturen som læringsarena og sørge for oppdatert skolemateriell når nye læreplaner innføres.

SV er opptatt av en sunn kommuneøkonomi med tilstrekkelig midler til driftsoppgaver og nødvendige investeringer. Vi er ærlige på at det må være sammenheng mellom finansiering av valgløfter og kommunens inntekter. Den sammenhengen har vi en mistanke om at mange andre partier ikke våger å synliggjøre i valgkampen.

Flertallets (H, Frp og uavhengige) budsjettvedtak for 2019 innebar fjerning av eiendomsskatten mot at en ikke satt av tilstrekkelig midler til investeringer.

Det straffer seg nå. Vi har ikke råd til bygge ut ungdomsskolen uten dramatiske kutt i tjenestetilbudet i kommunen. For oss er prioriteringa enkel. Hvis vi må gjeninnføre eiendomsskatt for å bygge ut ungdomsskolen og opprettholde og utvikle tjenestetilbudet i kommunen, så tåler vi inderlig godt en svært moderat eiendomsskatt med høyt bunnfradrag.

Ønsker du utbygging av ungdomsskolen nå, må du stemme på mandag – og du må stemme på SV!

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags