Gå til sidens hovedinnhold

Frederik Skarstein: – En imøtegåelse var på sin plass

Artikkelen er over 5 år gammel

Frederik Skarstein skriver i dette leserinnlegget at han vil hetsen mot politikere til livs.

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Svar til Ingunn Christensen.

Slik jeg leser ditt innlegg Ingunn Christensen, føler du at jeg med mine ord mobber Eva B. Eriksen. I mitt innlegg mot Eva B. Eriksen ble jeg nok litt «revet med». Jeg hadde aldri funnet på å omtale Eva B. Eriksen med valgte ord og vendinger om ikke jeg selv, eller varaordfører Elisabeth Klever, var blitt omtalt i hennes innlegg, et innlegg jeg opplevde som tendensiøst og voldsomt. Jeg mente det var på plass med en imøtegåelse.

Når man blir personlig anklaget på feilaktig premisser legges det opp til at svar kommer, derfor svarer jeg også deg, Ingunn.

Ord falt hardt

Sett i etterkant falt muligens ordene i nevnte innlegg litt hardt ned på papiret. Jeg har tro på at Eva B. Eriksen tåler dette. Håpet var at mitt innlegg bidro til en mer saklig debatt, uten for mye personanklager.

Når jeg leser ditt innlegg ser jeg at jeg bare delvis har lyktes med det. Jeg vil aller helst bidra med livlige og positive debatter, gjerne med «spissformuleringer». Jeg tror kolleger i det politiske liv, tilhørere og lesere liker det.

Jeg er enig i at vi politikere skal tåle litt ekstra. Men vi kan ikke ha det slik at personer ikke involverer seg i politikken, eller i samfunnet for øvrig, på grunn av faren for å bli personlig angrepet i Ringerikes Blad og i sosiale medier.

Vi valgte politikere plikter å sette oss inn og stemme over alle saker som kommer til politisk behandling, det er ikke anledning til «vet ikke» eller «blank» stemme. Og om en sitter i formannskapet, slik Elisabeth Klever og jeg gjør, risikerer man attpåtil å legge fram et budskap på veien av en politisk gruppe.

Privat rettssak

Jeg har ikke hatt spesiell interesse for minnested eller minnesmerke Sørbråten. Jeg har derimot hatt meninger om Hole kommune skal bidra med midler til en privat rettssak mot staten.

Her kom det et klart NEI fra meg. Jeg har registrert at forholdsvis mange tillegger meg og andre politikere meninger om minnested og minnesmerke, selv om Hole kommune ikke har hatt dette som politisk sak siden november 2014. Dette skjedde i forrige kommunestyreperiode, hvor verken jeg, Elisabeth Klever eller en del andre av dagens politikere var aktive. Om framtidige saker i Hole fortoner seg som saken «Pengestøtten til Utstranda Vel», vil jeg dessverre fraråde mange å bli politiker.

Hets mot i politikere (som for øvrig ikke rammer meg spesielt hardt) vil jeg til livs, som samfunn kan vi ikke akseptere dette. Jeg aksepterer ikke hvordan enkeltpersoner, kolleger i kommunestyre, Ap, AUF eller regjeringen blir anklaget og hetset i sosiale medier i forbindelse med pengestøtte til Utstranda Vel eller ikke.

Mobbing?

Hvorfor følger du heller ikke denne tråden, Ingunn Christensen? Er det ikke mobbing du er opptatt av?

Eller ivrer også du for å holde i live debatten mot minnesmerke på Sørbråten, og/eller forsøker også du å bidra til forsøket med å rive i stykker Hole Høyre? Minnested, minnesmerke og økonomisk støtte er et avsluttet politisk kapittel i Hole kommune, og hva angår Hole Høyre opplever jeg en inkluderende organisasjon med stor intern toleranse for hverandres meninger. Vi nye politikere er tatt varmt imot.

Jeg ønsker å være positiv i ordbruken, og jeg er helt enig i at vi skal snakke ordentlig om og til hverandre. Det er viktig å være saklig og ydmyk i alle debatter, og vise respekt for hverandre, selv om vi har forskjellige meninger i enkelte saker.

Sak, ikke person

Debatten bør gå på sak, og ikke på enkeltpersoner. Det er viktig at folkevalgte er på «banen» og i størst mulig grad begrunner sine beslutninger. Jeg forbeholder meg retten til å si og mene hva jeg vil, med ballen i fokus, ikke mannen.

PS! Etter min mening bryter Ringerikes Blad pressens etiske retningslinjer ved og ikke å opplyse om innlegg med personangrep før de står på trykk.

Reglene knyttet til «samtidig imøtegåelse» lyder: «De som utsettes for sterke beskyldninger skal så vidt mulig ha adgang til samtidig imøtegåelse av faktiske opplysninger». Jeg er ikke gitt anledning til «samtidig imøtegåelse», verken ved et tidligere innlegg i sakens anledning fra Brede Johbraaten, i nevnte innlegg fra Eva B. Eriksen, og ei heller ved ditt innlegg.

Kommentarer til denne saken