Statlig minnested for massakren 22. juli 2011 nærmer seg Utøya.

Hvorfor ikke slippe besøkende inn på selve øya? I dag: et elendig kaianlegg, og fergen Thorbjørn som eneste transport.

Hvorfor ikke bruke de statlige avsatte mange titalls millioner til en opprusting av kaianlegg på landsiden og på øya og transportopplegg for besøkende? Og gi driftstilskudd til dette.

Minnestedene på øya er gripende. Metallsirkelen med navnene på alle de drepte inngravert er en opplevelse for livet.

Et skjermet sted, et sted for innlevelse og ettertanke. Kafehuset, der 13 ble drept, er omdøpt til Hegnhuset. Bygget om og bygget på. 69 søyler bærer bygget, og symboliserer de som døde på Utøya. Og med 495 tynnere bjelker, en for hver av dem som berget livet.

For berørte og for særlig interesserte kan ingenting erstatte å få oppleve selve øya. Og daglig leder Jørgen W. Frydnes ønsker alle berørte av 22. juli velkomne til å besøke Utøya. Året rundt.

For andre kan et utsiktssted på E16 være velegnet, og der er også toaletter som vegvesenet drifter. Adgang fra begge kjøreretninger, via eksisterende undergang.

Oppfordring til kommunalministeren: Tenk deg om, en gang til.

Ta inn over deg naboenes bekymringer, og rekk hånden ut til AUF med bevilgninger til å bedre adkomstopplegget til Utøya.

LES OGSÅ: