Kommunestyret skal godkjenne reguleringsplanen for minnestedet

Syver Leivestad er Høyres ordførerkandidat i Hole.

Syver Leivestad er Høyres ordførerkandidat i Hole. Foto:

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

Valg 2019: Debatt Hole Høyre har i sitt valg program for høstens kommunevalg ikke lagt inn tema «plassering av nytt nasjonalt minnested». Vi kommer derfor ikke til å ta stilling til forskjellige alternative plasseringer, men forholder oss til og henviser til innstillingen fra plan- og miljø styret 27.08.2018 og et enstemmig kommunestyre vedtak 17.09.2018 der fastsetting av planprogrammet for reguleringsplanen for minnested på Utøya-kaia ble vedtatt.

Her går det klart frem hva dagens kommunestyret, der alle partier er representert, baserte sitt enstemmige vedtak på.

Sju kapitler med en rekke underpunkter utdyper klart og tydelig hva Staten ved Statsbygg må fremlegge når de som ansvarlig for reguleringsplanen av et nasjonalt minnested på Utøya-kaia, skal oversende til Hole kommune for et politisk vedtak en gang til høsten.

Ikke minst gjelder dette pkt. 7.2.11. Helsekonsekvensutredning.

Her står det følgende ordrett:

«Det er ønskelig med en god medvirkningsprosess, jfr pkt. 7.2.2, (Vurdering av medvirkningsprosesser) som ivaretar alle involverte, og som kan bidra til å styrke sosiale bånd, begrense negative psykososiale konsekvenser og styrker bedringsevnen. Hvordan dette ivaretas gjennom hele prosessen må fremgå tydelig i planprogrammet. Kunnskap og erfaringer om traumer og opprettelse av minnesmerker etter voldsomme hendelser, må innhentes fra nasjonale kompetansesentre. Det skal gjøres en vurdering gjennom drøfting med et nasjonalt kompetanse senter om hvorvidt det bør gjennomføres en helsekonsekvensutredning. Vurderingen skal tuftes på spesialisert fagkompetanse».

Dette er et av mange viktige punkter som skal redegjøres for i planbeskrivelsen.

Det er det nye kommunestyre i Hole som skal gjennomgå og godkjenne reguleringsplanen for minnested på Utøya. Først etter valget vet vi hvem de 23 representanter i kommunestyret er.

De trenger tid på seg for å gå igjennom og sette seg grundig inn i en så tung sak, slik at de kan vurdere om kriteriene som ble fastlagt av dagens kommunestyret for det som skal beskrives i planbeskrivelsen, er oppfylt. Først da kan det nye kommunestyret fatte et vedtak om et minnested på Utøya.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags