Unge og eldre må forene sine krefter | Rolf Novsett

MÅ STÅ SAMMEN FOR MILJØET:  - Det er avgjørende at de eldre slipper de yngre opp og fram, skriver Rolf Novsett

MÅ STÅ SAMMEN FOR MILJØET: - Det er avgjørende at de eldre slipper de yngre opp og fram, skriver Rolf Novsett

Av
DEL

MeningerBetydelige meningsforskjeller og ulik oppfatning av den virkeligheten vi står overfor kan gjøre det vanskelig å samarbeide om et grønt skifte.

Polarisering

«Eldre menns klimafornektelse og frykt for de unge. Retten til å forbruke, forurense og forsøple er tydeligvis viktigere enn at man i verdens rikeste land skal endre vanene sine. Du som en eldre person kan enten nå oppmuntre engasjementet (til de unge) eller du kan være han/hun som bidrar til at færre unge engasjerer seg (i miljø og klima spørsmål)», skriver Erlend Kåsereff i kronikken Ærlig talt! i februar.

«Skråsikre ungdommer, politikere og mediefolk har svar på det meste om klima. Er ungdommen blitt hjernevasket av voksne aktivister? Jeg er lei av bli belært av de som mener de eier den hele og fulle sannhet ...», skriver Knut Berntsen.

Erlend Kåsereff skriver også, at «mangel på saklighet og respekt i debattene ligger først og fremst hos de eldre, ikke de unge».

Knut Berntsen skriver at «jeg savner saklige argumenter for tvil (ikke fornektelse) fra mennesker som har en annen vinkling til klimaforandringene».

Virkelighetsbilde

Klima og miljø er noe større enn været og det å felle et tre i hagen. Det handler om de klimatiske og økologiske systemene.

Systemer som kan komme ut av naturens egen styring og kontroll. Opphoping av CO2 og overforbruk av arealer kan føre til temperaturøkning og utrydding av natur.

Temperaturen stiger, Grønnlandsisen smelter, planter og dyr kan dø ut.

Endringene er så betydelige at «den kloden vi lever på er på vei mot et vippepunkt». ifølge professor Dag Hessen. Og flere enn før spør nå: Hvorfor gjør vi ikke noe? Hva kan vi gjøre? Er det mangel på kunnskap?

Til nå kan det se ut til at folk ikke har villet innse hvor ille det står til med kloden vår. Nå kan det se det ut for at tiden er moden.

Systemskifte

I dag vet vi mer om hvorfor temperaturen øker, plante og dyrearter dør ut og arealer forbrukes. Kunnskap kan endre våre holdninger og påvirke både vår vilje og evne til å handle.

Det vi tenker om klima og miljø er i ferd med å endre seg. Ny kunnskap skaper vilje til handling både hos politikere, næringslivet og folk flest.

Hvis folk ønsker å leve miljøvennlig i sterkere grad enn før, så bør utviklingen i både kommunen og det lokale næringslivet basere seg på det.

Grønn vekst innebærer økt verdiskaping med synkende miljøskade. Det handler om å gjenreise landet vårt innenfor naturens tåleevne.

Samarbeid

Vår utfordring er å kunne forene kreftene til de eldre og de unge. Tilliten til politikerne, myndighetene, institusjonene og næringslivet er avgjørende i denne situasjonen.

De fleste eldre er ute av arbeidslivet og bidrar ikke økonomisk til fellesskapet i samme grad som før. Men de forventer like fullt at det velferdssamfunnet de har bidratt til å bygge opp, fortsatt kan fungere.

De unge er opptatt av utvikling. Deres velferdssamfunn eksisterer i et framtidsperspektiv. De ønsker å kunne skape muligheter og realisere sine egenskaper.

I denne sammenheng er det avgjørende at de eldre slipper de yngre opp og fram hvis vi skal kunne opprettholde et sosialt, økonomisk og miljømessig bærekraftig velferdssamfunn for oss alle.

Enig eller uenig? Si det her!

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags