Klima- og miljøminister Vidar Helgesen (H) har i sitt omstritte ulvevedtak overprøvd den regionale rovviltnemndas vedtak i fjor høst om å felle 32 ulv i og utenfor ulvesonen i Hedmark. Dette var i tråd med Stortingets ulveforlik våren 2016, inngått mellom  Høyre, Frp, KrF og Ap. Helgesen reduserte kvoten til 15 ulver og kun utenfor ulvesonen. 

Det er spesielt og uakseptabelt at en minister overprøver politiske vedtak. Det er i strid med den konstitusjonelle rollefordeling vi har mellom Stortinget og departementene. Den bygger på maktfordelingsprinsippet, der Stortinget har den lovgivende og bestemmende myndighet, og departementene den utøvende. Helgesens ulvevedtak er i strid med dette prinsippet, og han bør derfor gå av, dersom han ikke snur. Og det har han sagt at han ikke vil. Det har tydeligvis gått prestisje i saken, og da er fornuften fraværende.

Det har tydeligvis gått prestisje i saken, og da er fornuften fraværende

Olav Bjotveit

Med sitt vedtak har Helgesen på lovstridig vis indirekte innført et ulvereservat i ulvesonen i Hedmark. Beite- og jaktrettighetene til bøndene må vike for en altfor stor ulvestamme. Dette er så  store innskrenkninger i den private eiendoms- og råderett at den utløser erstatningsplikt for Staten. Dette nevner ikke Helgesen med et ord. Forringelsen av befolkningens livskvalitet med ulv luskende rundt hushjørnene bryr han seg ikke om.

Dersom ikke Helgesen snur i denne saken, vil jeg seriøst vurdere mitt medlemskap i Høyre.

LES OGSÅ: Ulvedemonstranter fikk ikke møte Helgesen