Nå har ny forskrift fått sunket inn et par dager, så det er kanskje på tide å mene noe? Dette står fullt og helt for min egen regning, og er min oppfattelse av prosessen. Jeg er en av mange som har vært innvolvert.

I dag er det omtrent to år siden prosessen begynte for min del, og et drøyt år siden den fikk skikkelig fart.

Enda er det et halvt år til ny forskrift trer i kraft. Min første tanke er at dette er tungrodde greier, og man bør ha en viss stayerevne hvis man først vil gjøre noe med forskriftene i et vann. Det er forbausende mange som ikke ser vitsen med en arena med attraktivt sportsfiske.

Erfaring nummer to er at det er lurt å snakke med så mange som mulig av de som berøres av en forskrift. Argumentere for sitt syn, lytte til deres argumenter, og kanskje til og med moderere eget syn på bakgrunn av andres argumenter. Fundamentalt forskjellige ønsker vil man aldri kunne forene, feks sportsfiske etter storørret versus garnfiske etter storørret i et vann med begrenset antall ørret. Her lå da også utfordringen i denne saken, jeg visste at endel røster kom til å si det stikk motsatte av meg. Jeg visste at Ferkvannsfisk AS kom til å si at han aldri har hatt intensjoner om å fiske ørret, noe annet hadde vært selvmord for bedriften hans. Det samme gjelder de mer fritidsfiskende garnfiskerne, som jeg visste kom til å skyve Ferkvannsfisk foran seg. Jeg visste fordi jeg har lest leserbrevene deres, og snakket med en del av de. For eksempel skriver Fylkesmannen rett ut at de går bort i fra opprinnelig forslag om begrensing av maskevidde fordi noen grunneiere mener "det vil fjerne interessen for garnfiske etter ørret helt".

Derfor var det naturlig å ta i mot den utstrakte armen fra enkelte i RSF, det var avgjørende å få de antatte to motstanderne av sportsfiske i Tyrifjorden (elvefiskere og garnfiskere) redusert til en motstander. Diverse artikler og leserbrev i lokalavisen levnet liten tvil om hvor elvefiskerne i RSF befant seg i meningslandskapet, ord som "industrifiske" og "tråling" ble brukt i disse. Mye takket være harde kroner fra NTF (Norges Trollingforbund) til RSF (Ringerike Sportsfiskere) og enda hardere dugnadstimer lagt ned av andre NTF-medlemmer enn meg, ble det bygget relasjoner, og skittkasting ble endret til diskusjon. All ære til alle fra NTF og RSF som stilte opp på dugnad etter dugnad, og forvandlet en viss gjørmepøl til en gytebekk. Det er litt synd Hooked.no måtte legge ned sitt Gullkroken-arrangement for disse gutta fortjener en Gullkrok hver for innsatsen.

Vi (jeg sitter i styret i NTF) kom til enighet med RSF om fisketider og redskapsbruk, men det var ett punkt vi ikke kunne enes om. Det punktet gjaldt uttak av fisk. RSF ønsket det samme som oss, null uttak av stor vill ørret, men vi var uenige om formuleringen av dette. I korte trekk er det min oppfatning at RSF ville ha det skriftlig at det ikke skulle være et uttak i det hele tatt, mens NTF mente det måtte være et minimalt uttak. Årsaken til NTFs standpunkt (som jeg deler) er at Norge ikke er klar for et rent Fang & Slipp-fiske. NTF mente derfor det måtte være et såkalt fangstvindu, fordi Fylkesmannen aldri vil komme med en forskrift i strid med blant annet Mattilsynets uttalelser, selv om Mattilsynets syn på lovverket aldri har vært prøvd rettslig og er en ekstremt tolkning. I etterpåklokskapens navn er det liten tvil om at NTF hadde rett i dette, Fylkesmannen har i sin (manglende) visdom valgt å se bort i fra alt som har med F&S av større fisk å gjøre, og bare utvidet den gamle ordningen med minstemål noen skammelige centimeter.

Nå var det neppe RSFs formulering i deres høringssvar som førte til dette. Fylkesmannen i Buskeruds representanter som har med fisk å gjøre er av den gamle skolen, bokstavelig talt. Ansvarlig for fisk ved kontoret er snart pensjonist, og sjefen hans er ikke langt etter. Den nye forskriften bærer dessverre så til de grader preg av dette, en tankegang som i resten av den moderne verden forsvant for minst 5, om ikke 10 år siden. Akkurat det kommer både sportsfiskere, storørret og fisk generelt til å få svi for helt til det kommer nye hoder inn i byråkratiet. Hoder som evner å tenke mer fremover, enn bakover på håpløst utdatert lære. Men innen den tid er nok også jeg å definere som utdatert.

Det eneste virkelig positive med den nye forskriften er en viss begrensning i tidsrommet for garnfiske. Ellers er dette en fallitt, hvor fylkesmannen gjør knefall for de få. Det settes ingen begrensinger på maskevidde (omfar) ved garnfiske, og du kan sette så mange garn du bare vil så lenge de står 50 meter fra hverandre. 50 meter i terrenget er EKSTREMT kort. Til sammenlikning er det 15 kilometer fra Drolsumtangen i syd til Karlsrudtangen helt nord i Nordfjorden. Med en garnlenke per 50 meter kan altså hver enkelt sette 300 garn på den strekningen! En kan undres over hva Fylkesmannen mener fører til mest død storørret, 300 garn eller fire fiskestenger?

Vi er fortsatt i en situasjon hvor Forskriften fremmer garnfiske over sportsfiske, fremmer lommeboken til 2-4 mennesker med inntekter fra garnfisket, over lommeboken til ti ganger så mange som har inntekter fra sportsfisket. Vi VET at hver kilo ørret fanget med sportslige metoder generer 50-100 ganger mer omsetning enn den samme kiloen i et garn. Når vi da legger til at en ørret i garn er død, mens en ørret på sportslig redskap kan fanges igjen, må man bruke den store gangetabellen når man ser på forskjellen i økonomisk verdi. Så hvordan lokale næringsinteresser så til de grader klarer å sove i timen her er meg en gåte. Hvor er høringsuttalelsene til alle som tjener penger på sportsfisket i Tyrifjorden? Hvor er campingplassene, hytteutleierne, båtutleiere, sportsbutikkene, bensinstasjonene, båtforeningene og matbutikkene? Bare jeg alene legger igjen 20.000,- kroner i regionen hvert år. 20.000,- fra EN tilreisende sportsfisker, som ikke engang overnatter siden han sover i egen båt. Til sammenlikning omsatte Ferskvannsfisk AS for 938.000,- i 2014, og genererte et årsresultat på 126.000,- i henhold til deres offentlige regnskap.

Går vi ti år tilbake i tid var sportsfiskende turister fra hele Europa et vanlig syn, på Tyrifjorden generelt men i Steinsfjorden spesielt. I dag er dette uvanlig, og de få som kommer reiser hjem misfornøyd. Jeg gjør et poeng ut av å si "Hei, får du noe fisk?" hver gang jeg kommer over noen med utenlandske skilter på bilen, eller båt som ikke selges i Norge etc. Svaret er stort sett det samme, og stort sett like deprimerende. Se på hva svenskene får til, det er dit de som IKKE reiser til Tyrifjorden reiser nå. Se på hva som skjer i Glomma og i Haldensvassdraget og på Finnskogen. Se på Eikeren. Hva du enn gjør, ikke se på Tyrifjorden for de aner ikke hva de har før det er fullstendig ødelagt. Innsjøen har tross alt bare et nærmarked på 1.500.000 mennesker, så at noen få skal ødelegge inntektspotensialet der er tydeligvis helt greit?

Sportsfiske sammenliknes gjerne med jakt, og ofte på feil grunnlag, men for morro skyld  la oss sammenlikne litt uansett: Hvis du er grunneier med rådyr i terrenget ditt. Er det da fornuftig av deg å kjøre drevjakt gjennom terrenget rett før du leier det ut for betydelige summer til turistjegere? Vil de jegerne komme tilbake, og ikke minst anbefale ditt terreng til andre jegere da? Det er dette man driver med i Tyrifjorden.

Økonomisk er altså den nye forskriften en katastrofe for regionen rundt Tyrifjorden. For menneskene har den tilsvarende negative konsekvenser, ettersom deres nærmeste arena for friluftsliv fortsatt vil ha kallenavnet "Dødehavet".

For å komme litt tilbake i det positive hjørnet, er det utvilsomt noen lyspunkter her også. Forskriften har en kort fredningstid for garn, 01.04-20.05, og Fylkesmannen sier at dersom garnfisket i Steinsfjorden tar av vil han vurdere tilsvarende der også. Så da er det bare å kjøre på med dokumentasjon av garnfisket, så kanskje det skjer noe i Steinsfjorden også. Heving av minstemålet på ørret til 50 cm vil også ha en viss effekt, selv om den neppe er stor.

Jeg må tenke på om 2016 blir min siste sesong i Tyrifjorden. Jeg vet ikke om jeg gidder dette mer, selv om det er fristende å ta et år til med dokumentasjon på garnfisket for å se om Fylkesmannen mener det som skrives om Steinsfjorden. Kanskje jeg skulle lagt båten i Øyeren neste år, eller tatt en sesong i Oslofjorden igjen? Kanskje er de bittesmå innskrenkningene i garnfisket nok? Vi får se hva tiden bringer.

Du kan lese ny forskrift og alle uttalelser her så lenge du logger deg inn:

http://trollingfiske.org/forum/topic/2326-forslag-til-ny-forskrift-i-tyri-kjør-debatt/