Trollingtreff er et bomskudd

– VI trenger ikke trollingkonkurranser, sier Georg Fr. Rieber-Mohn.

– VI trenger ikke trollingkonkurranser, sier Georg Fr. Rieber-Mohn. Foto:

Av
Artikkelen er over 4 år gammel
DEL

LeserinnleggTil min store forbauselse leser jeg i Ringerikes Blad (30.april) at det i disse dager arrangeres fiskekonkurranse etter storørret på Tyrifjorden. Det skal skje ved såkalt «trolling» som innebærer bruk av båter, dypdorging, gjerne også ekkolodd for å kartlegge hvor fisken er, og en skog av stenger.

For undertegnede har dette lite med sportsfiske å gjøre, men det er ikke poenget her. Jeg vil kalle det noe nær en skandale å arrangere og tillate en slik konkurranse i Tyrifjorden nå.

Sårbar ørretstamme

Vi har nemlig i den senere tid fått bekreftet, hva Ringerike Sportsfiskere og andre med erfaring har visst lenge, at storørretstammen i fjorden er svært sårbar og klart verre stilt enn den sammenlignbare Mjøs-ørreten.

I forbindelse med arbeidet for et nytt manøvreringsreglement (regulering av vanntilførselen) for Randselva, som er Tyrifjordørretens gyte- og oppvekstområde, har SWECO Grøner AS gjort grundige miljøundersøkelser i elva. Gytetellingen nedenfor Viul kraftverk er i størrelsesorden 50-100 gytefisk pr. år, og bestanden karakteriseres i SWECOs rapport som «Svært sårbar».

Sikre langsiktighet

Og på et møte nylig, i regi av Ringerike Sportsfiskere, uttalte fiskeribiolog, seniorforsker dr. Morten Kraabøl fra Norsk Institutt For Naturforskning (NINA) at gytebestanden i Tyrifjorden bør mangedobles for å sikre langsiktig levedyktighet og en bestandsstørrelse det kan fiskes på.

Han var også av den klare oppfatning at fiskereglene snarest bør gjøres strengere. Det har for en stor del skjedd i Randselva, etter initiativ fra sportsfiskerforeningen, mens nødvendige innstramninger er uteblitt i Tyrifjorden.

Uforsvarlig

På denne bakgrunn vil de fleste forstå at en fiskekonkurranse i fjorden, endog med en nærmest «industriell» fiskemetode, der stor ørret skal drepes og veies opp, er økologisk uforsvarlig og fullstendig uakseptabelt.

Hvem hadde makt til å forby dette? Det hadde fiskeforvalteren hos fylkesmannen i Buskerud, Erik Garnås.

Han var til stede på det nevnte møtet i regi av Ringerike Sportsfiskere 16. april i år. Der bekreftet Garnås at han hadde SWECO-rapporten. Og der fikk han høre dr. Kraabøls konklusjoner om den sørgelige status for Tyrifjordørreten.
Han fikk også høre innlegg fra andre meget erfarne fagfolk og fiskere om markant nedgang i bestanden over årtier.

Skjerpede regler

Endelig fikk han vite at sportsfiskerforeningen hadde skjerpet reglene i elva, og at det tilnærmet frie fisket i fjorden er et problem som må tas alvorlig. I den forbindelse ble det opplyst at den noe bedre stilte Mjøs-ørreten er beskyttet av strengere regler enn de som gjelder i Tyrifjorden. Eksempelvis tillates fiske i Mjøsa fra 1. mai til nyttårsaften, mens det i vår fjord er tillatt hele året.

Men hva har Garnås gjort? Han lot denne meningsløse trollingkonkurransen gå sin gang. Og ikke bare det: Han ga hver båt dispensasjon fra regelen om max. 5 stenger pr. båt, slik at det er tillatt med 10 stenger pr. båt i Tyrifjorden under denne konkurransen!

Jeg har lang erfaring fra arbeid med forvaltning av våre ville laksestammer. De få urnorske storørret-stammene våre, der Tyrifjord-ørreten er en av de aller viktigste, er minst like verdifulle som villaksen. Med hånden på hjertet kan jeg si at dersom en villaksstamme hadde hatt slike vilkår som denne storørreten, ville det øyeblikkelig ha medført streng regulering av alt fiske, kanskje noe nær total fredning.

Ringerikssamfunnet har mange naturkvaliteter å tilby innbyggere og turister. Mulighetene for sportsfiske er en av disse. Hvis vi greier å få den virkelig store ørreten tilbake i fjord og elv, med en høstbar bestand, ville det vinne nasjonal gjenklang og tiltrekke sportsfiskere fra mange kanter av landet.

Gode krefter

For første gang i løpet av mine 25 år på Ringerike ser jeg nå at gode krefter slår seg sammen for å få dette til, med Ringerike Sportsfiskere som den toneangivende drivkraft.

Men da trenger vi ikke trollingkonkurranser på fjorden. Da trenger vi fiskeforvalteren på samme lag.
 

De få urnorske storørret-stammene våre, der Tyrifjord-ørreten er en av de aller viktigste, er minst like verdifulle som villaksen.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags