Gå til sidens hovedinnhold

Lise Christoffersen (Ap): Klare forventninger – men hva vil Listhaug med Treklyngen?

Artikkelen er over 6 år gammel

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Ringerikes Blad hadde torsdag 13. august 2015 en reportasje fra statsråd Sylvi Listhaugs besøk hos Treklyngen.

Statsråden fikk ifølge avisa med seg noen klare forventninger fra Viken skog, men hadde lite å bidra med selv.

Et mønster

Det føyer seg dessverre inn i et mønster som ble etablert da den blå-blå regjeringa overtok ansvaret for skognæringa etter stortingsvalget i 2013.

Tidligere næringsminister Trond Giske la i juni 2013 fram ei næringsmelding (Meld. St. 39 (2012-2013) ), der betydningen av å satse på hele verdikjeden innen tre- og skogindustrien ble framhevet.

Samtidig ble det i revidert budsjett 2013 satt av 750 millioner kroner til ulike tiltak innen denne viktige næringa. Det kom i tillegg til 100 milloner kroner som ble bevilget året før.

Det ble gjort klart at Statskog fortsatt skulle være heleid av staten. Den blåblå regjeringa har på sin side lagt opp til privatisering av deler av Statskog.

Før valget advarte næringa selv mot å trekke meldinga tilbake etter et eventuelt regjeringsskifte. Men det var akkurat det som skjedde.

Trakk meldinga

Den blåblå regjeringa trakk meldinga og lanserte «næringsnøytralitet» som sitt credo i all næringspolitikk.

For skognæringa har det betydd at lite har skjedd. Undertegnede har selv på direkte spørsmål til statsråden i Stortinget, etterlyst hvor pengene fra Stoltenbergregjeringas skogsatsing har tatt veien.

Spørsmålet ble ikke besvart.

Listhaug har fått ros for å ha økt bevilgningene til skogsbilveier til 46 millioner kroner per år.

Det er vel og bra, men monner lite, sammenlignet med forrige regjerings satsing. På Treklyngen fikk Listhaug med seg forventninger om nødvendig risikokapital. Det ville hun ikke svare på, men gjemte seg i stedet bak at det kommer ei stortingsmelding neste år.

Hva den skal inneholde, vet altså ingen.

Det er rett og slett for dårlig, Listhaug!

Kommentarer til denne saken