Lise Bye Jøntvedt: Da bilkøen forsvant - og kom tilbake igjen

Bilkøen gjennom sentrum har økt betraktelig etter at de store kjedene åpnet på Hvervenmoen, sier Lise Bye Jøntvedt i dette innlegget.

Bilkøen gjennom sentrum har økt betraktelig etter at de store kjedene åpnet på Hvervenmoen, sier Lise Bye Jøntvedt i dette innlegget. Foto:

Artikkelen er over 3 år gammel

Vi kjører veldig mye bil i Hønefoss. Men hva vet vi om luftkvaliteten i Hønefoss? spør kommunestyrerepresentant for Ringerike Høyre, Lise Bye Jøntvedt, i dette leserinnlegget.

DEL

LeserinnleggEn drøy uke i februar var Øyabakken stengt på grunn av veiarbeider. Da forsvant også store deler av køen gjennom byen. Satt bilistene hjemme og gremmet seg, eller tok de omkjøringsveien? Jeg tror de kjørte omkjøringsveien. Og derfor tror jeg ikke at disse bilistene hadde butikkene i sentrum som mål. De fleste skulle bare kjøre rett igjennom byen, med bieffekt å legge igjen eksos og hvirvle opp svevestøv.

Man kan spørre seg hvorfor så mange kjører gjennom byen i stedet for å kjøre rundt, selv om de ikke har ærend i sentrum? Jeg tror det ligger mye psykologi i det. Det føles lengre å kjøre rundt. Kanskje står ikke køen i dag?, tenker man. Er det vann i fossen kanskje? Fossen er alltid fin å se på. Ser jeg noen kjente når jeg likevel står i kø på bybrua? Så tar man sjansen på at det i dag ikke går så tregt som i går, og i forgårs, og dagen før det …

Luftkvaliteten

Som kommunestyremedlem har jeg levert en interpellasjon til ordføreren om bilkjøring og luftkvaliteten i Hønefoss. I vinter har flere byer i Norge hatt en luftkvalitet som er direkte helsefarlig. Kjøreforbud, vasking av veier og støvsuging av veier er satt inn som mottiltak.

Hva vet vi om luftkvaliteten i Hønefoss? Så vidt jeg vet måles den ikke. Da Statens Vegvesen la fram KVU for Hønefoss for få år siden ble forurensing og luftkvalitet forårsaket av bil bare anslått. Men antall kjøretøyer som passerer gjennom Hønefoss sentrum ble målt, og konklusjonen var at vi kjører veldig mye bil her i byen.

I snitt kjørte 14.000 biler gjennom Kongensgate og 11.500 i Hønengata, mens hele 19.600 biler passerte over bybrua i gjennomsnitt per døgn. Det er veldig mange biler! Det er derfor god grunn til å anta at luftkvaliteten i Hønefoss ikke er god.

Beliggenheten med elvene rundt og mye tåke i vinterhalvåret gjør antagelig ikke situasjonen bedre. Eller som det heter i KVUen: Topografi og meteorologiske forhold gjør at biltrafikk nå og i fremtiden vil være en helseutfordring i Hønefoss. Hvis vi altså ikke gjør noe med det.

Køene har økt

Som nærmeste nabo til Kongens gate vil jeg komme med følgende påstand:

Bilkøen gjennom sentrum har økt betraktelig etter at de store kjedene åpnet på Hvervenmoen. Mens rushtrafikken tidligere begynte ved 15-tiden og avtok ved 17.30-tiden begynner den nå like tidlig om ettermiddagen men varer til både 19- og 20-tiden. Det har neppe positiv innvirkning på luftkvaliteten.

Mine partikollegaer i Høyre, Jan Franzen og Runar Henriksen, tok i kommunestyret i november opp henholdsvis planene for sykkelbyen Hønefoss og Klima og miljøplanen. Vi, som kommunes øverste folkevalgte organ, kommer ikke til å bli målt på alle de fine planene som havnet i skuffen, men hva vi faktisk klarte å gjennomføre. Vi står foran en byutvikling vi alle ønsker velkommen. Vi vet at med Ringeriksbanen og ny E16 kommer vi til å måtte foreta store endringer av trafikkbildet i Hønefoss sentrum. Det kommer til å smerte. Fotgjengere og syklister, og kollektivtrafikken, må prioriteres framfor privatbilismen. Men disse prioriteringene må gjøres på bakgrunn av fakta, ikke antagelser. Vi må vite, og trafikk og forurensing må måles.

Derfor ber jeg i interpellasjonen ordføreren svare på følgende:

1. Foretas det målinger av antall kjøretøyer gjennom Hønefoss i dag?

2. Vet vi hvor bilistene skal?

3. Vet vi hvorfor så mange velger å stå i kø gjennom byen i stedet for å kjøre rundt?

4. Foretas det målinger av luftkvaliteten i Hønefoss?

5. Vil ordfører ta initiativ til at vi raskt får svar på disse spørsmålene?

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags