Hans Høyer: Er det ingen som bryr seg om miljøet?

Hans Høyer mener det bør gjøres noe radikalt for å få ned klimautslippet.

Hans Høyer mener det bør gjøres noe radikalt for å få ned klimautslippet. Foto:

Artikkelen er over 4 år gammel

Noen må ta ansvar for forurensingen og den utstrakte bruken av bil i Hønefoss sentrum, ber Hans Høyer i dette leserinnlegget.

DEL

LeserbrevHønefoss er den by i Sør-Norge hvor det kjøres mest bil ifølge en undersøkelse utført av Statens vegvesen. Er det en rekord å være stolt av?

66 prosent i Hønefoss kjører bil, gjerne flere ganger daglig og kun seks prosent av byens befolkning reiser kollektivt. Tar man med Hole blir statistikken enda verre. Fordelen er at her ligger et stort forbedringspotensial.

Nylig leste vi i Ringerikes Blad om en ung mann som ikke kunne tiltre jobb i Hønefoss, fordi han ikke kom seg på arbeid på grunn av manglende kollektivtilbud fra Sokna i Hønefoss i helgene.

Tomme busser

Bussene som passerer i Osloveien er stort sett tomme – en-tre passasjerer per buss på dagtid. Hvorfor ikke bruke små busser som gir redusert eksosutslipp? Hvilket overskudd gir tomme busser for Brakar? Er det Ringerike kommune som betaler?

Nye, fine, gule busser ble satt inn 1. juli.

Likevel kjører de nye bussene på diesel – ikke på hybrid. Miljøvennlig?

Brakar sentralt opplyser at hybridbusser først skal utprøves i Drammen! Er ikke hybridbusser tilstrekkelig utprøvd i andre byer? Sverige og Tyskland har allerede nådd klimamålene som er fastsatt til 2018, mens Norge visstnok ikke har startet!

Eksosutslipp og asfaltstøv

Selvsagt vil teknikken forbedre biler og avgasser og hybridbiler og el-biler med minimale utslipp vil komme, men enn så lenge slipper dagens biler ut helsefarlig klimagasser som kan føre til sykdom.

Piggdekk som det er mange av i Hønefoss øker også forurensing og økt svevestøv i ikke ubetydelig grad til skade for mennesker. Særlig barn i lav høyde, men også voksne er utsatt for eksos og svevestøv.

Støy

Det er bilstøy året rundt og døgnet rundt i sentrum. Ekstra ille er det i vintersesongen med piggdekk som støyer på tørre veier, noe som er og blir uheldig. Knitringen fra piggene høres fra 15. oktober i byens gater.

Hva med de mange som bor langs de trafikkerte veiene i Hønefoss – de sliter på grunn av støy? Støy gir som vi vet søvnproblemer og dårligere livskvalitet.

Skal det ikke koste å forurense?

Helst bør det hurtigst mulig innføres bomavgift i Hønefoss både ved inn- og utkjøring til sentrum.

LES OGSÅ: Ordfører Kjell B. Hansen advarer mot bompenger

I det mist burde kjøring GJENNOM byen medføre avgift. Særlig trailere, traktorer, hjullastere bør kanskje forbys; i det minst oppmuntres (tvinges) til å velge omkjøring utenom byen. Store og lange tungtransporter, traktorer, tomme busser dundrer gjennom byens sentrumsgater mer og mindre hele døgnet.

Likeså byens brannbiler (daglig til Hvalsmoen) med høylytte sirener fra Eikli til Hvalsmoen støyer ekstra. Skal og må det ikke koste å forurense?

Hvor er politikerne; hvorfor vegrer de seg? Særlig handlingskraftig virker det ikke! Eksempelvis har Tønsberg innført bomavgift ved gjennomfart. Gjennomgangstrafikken til sentrum er der betraktelig redusert. Avgiften som tas inn, kan for eksempel brukes på bedre og sikrere veinett samt tilrettelegge for syklister og myke trafikanter.

Uten bedre tilrettelegging for syklister blir det ikke flere som velger sykkel? Hønefoss med sitt flate bysentrum, er optimal for syklister. Har ordføreren forsøkt å være myk trafikant over Kvernbergsundbroen når to trailere samtidig passerer hverandre, samtidig som to syklister eller syklist og rullestolbruker på fortauet passerer hverandre? Man føler seg truet og liten.

Redusert hastighet til 40 km/t i Osloveien og Hønengaten vil også minske utslipp av kulldioksid/CO2 betydelig. Dessuten mindre slitasje på asfalt- og svevestøv.

Hvor er miljøpartiet de grønne (MDG)? Fikk ikke de stor oppslutning ved kommunevalget, et håp er at de vil utgjøre en forskjell, men hvor er de?

Kø hver dag

Daglig er det mellom klokken 14 og 17 kø og sneglefart gjennom Osloveien og videre over broene og gjennom Hønengaten.

Sakte hastighet gir dessverre større eksosutslipp enn jevn fart. Trolig ville det nok ha væt raskere å kjøre E 16 rundt byen? Men nei, bilene foretrekker å snegle seg tålmodig igjennom byen. Dessverre gir saktegående fart naturligvis økte utslipp av avgasser. Det er her jeg spør: tenker byens borgere på miljøet utover morgendagen?

Hønefoss har særdeles god tilgang på parkeringsplasser i sentrum minst 1.000 parkeringsplasser i en by på 29.000 innbyggere! Den gode tilgangen på parkeringsplasser gjør det enkelt å velge bil.

Neppe noen annen by i Sør-Norge har større tilgang på parkeringsplasser i sentrum enn Hønefoss.

LES OGSÅ DETTE LESERINNLEGGET: Høyre-duo: – Bilene har styrt. Nå må vi ta byen tilbake

Likevel står Tippen stort sett tom for biler formiddagstid. Eikli har flere hundre parkeringsplasser, Hønefoss videregående skole har mange nye parkeringsplasser for lærerne. Sentrumskvartalet har også et betydelig antall parkeringsplasser, Kuben og Kirketomten likeså.

Sykkelstativ er det derimot dessverre knapt å oppdrive. På Eikli finnes fem sykkelstativ ved Kiwi og ære være dem for det. De bør virkelig premieres.

LES OGSÅ: Nå blir Hønefoss sykkelby

Hva med by-bane?

Dersom Hønefoss skal fordoble innbyggerantallet etter at ny jernbane fra Oslo er på plass, hvorfor ikke bybane fra Ringerike sykehus via Eikli og jernbanestasjon og nord til Hønengaten, ja kanskje helt til Hvalsmoen med hyppige avganger?

Idag kanskje utopi, men uten å tenke muligheter blir det intet. Fra endestasjonene kan det kjøres busser ut i distriktet, kanskje også helgekjøring til/fra Sokna? Selv sykler jeg 10 kilometer hver søndag til Hole kirke fordi buss i helgene ikke går.

I hovedgatene er det kø fra 13-tiden hver dag. Hvorfor er ikke folk på jobb på dagtid tenker jeg som en naiv sjel? Ville det ikke vært raskere å kjøre E16 rundt Hønefoss by?

Kanskje er det lenger, men definitivt mindre tidkrevende og ikke minst en stor miljøgevinst enn å snegle seg gjennom Osloveien og Hønengaten!

Våg å gjøre noe

Våg å gjøre noe radikalt for å redusere biltrafikken i og gjennom byen for å spare miljøet, støy og reduserte klimautslipp. Det må skarp lut til.

Hvem våger?

Søndag 17. oktober ga vi penger for å redde regnskogen. Den skal bidra til renset luft og reduserte klimautslipp.

Men hva kan og bør vi gjøre i vårt nærområde? Må vi ikke alle bidra for å redusere biltrafikken og derved klimautslipp og støy? Et godt utgangspunkt burde være å begynne med vårt eget nærmiljø? Er vi ikke alle ansvarlige for et bedre miljø, renere by og mindre støy?

LES OGSÅ LEDER:

Neppe noen annen by i Sør-Norge har større tilgang på parkeringsplasser i sentrum enn Hønefoss.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags