Vi trenger en løsning for biltrafikken | Jan Solgård

TRAFIKK: Jan Solgård har noen forslag til hvordan trafikkflyten i Hønefoss kan bli bedre.

TRAFIKK: Jan Solgård har noen forslag til hvordan trafikkflyten i Hønefoss kan bli bedre.

Av

Inntil man klarer å finne den endelige løsningen for trafikken til og gjennom byen, burde planen sendes tilbake til planleggerne, sier Jan Solgård.

DEL

MeningerSå er den endelig kommet – byutviklingsstrategien for Hønefoss – uten en løsning for et overordnet veisystem! Punkt 1 i enhver planlegging er å få på plass et overordnet system for infrastrukturen. Det er totalt fraværende i planforslaget. I den fremdeles eksisterende byplan (1976) var det i alle fall foreslått en løsning på problemet, som man har klart å utsette i 40 år.

I den foreslåtte nye løsning på problemet har man ingen overordnet løsning, men legger opp til at gjennomgangstrafikken fortsatt skal gå i Kongens gate og Hønengata – men gir disse en opphøyd verdighet til by-bulevarder. Løsningen må vel kunne kalles «keiserens nye klær».

En by-bulevard kan sikkert være fint, men den fjerner ikke trafikken som allerede har vært problematisk i mange år. Fremdeles vil om lag 20.000 biler presse seg gjennom sentrum. Når vi samtidig vet at alle nye bygg som reiser seg, vil generere mer trafikk, og at alle disse bilene skal inn på samme hovedveinett, blir spørsmålet hvor hen? En ny byplan uten løsning for en stadig økende biltrafikk, kaller jeg dårlig håndverk.

Inntil man klarer å finne den endelige løsningen for trafikken til og gjennom byen, burde planen sendes tilbake til planleggerne. I mellomtiden har jeg et forslag til en midlertidig løsning som vil kunne gi byen et enklere trafikkmønster.

Mønsteret er hentet fra en utenlandsk modell. Opprett to nye rundkjøringer i tillegg til den som allerede eksisterer ved Kvernbergsund bru; en i krysset Kongens gate/Stangs gate og en i krysset Hønengata/Nygata, slik at hovedveien gjennom Hønefoss vil ha tre rundkjøringer. Fjern så alle trafikklys og la alle trafikanter bruke øynene sine. Trafikksystemet skulle ha tre regler:

1) Tempo 30 km/t, 2) Høyreregelen skal gjelde konsekvent og 3) Årvåkenhet i trafikken. Det høres kanskje utopisk ut, men er blant annet gjennomført i den hollandske byen Drachten.

Det var en viss skepsis til å begynne med, men nå er 80 prosent av lyskryssene fjernet og skilt­jungel­en er borte. Resultatet er at uhell, skader og aggressivitet i trafikken går mot null.

BILER: Kø i Kongens gate er et vanlig syn i Hønefoss.

BILER: Kø i Kongens gate er et vanlig syn i Hønefoss. Foto:

LES OGSÅ: Jan på Nymoen fortviler: Får 17.000 biler i nabolaget 

Den daglige trafikkmengden på 22.000 biler pr. døgn, er sammenlignbar med Hønefoss sin trafikkmengde. Ut fra mottoet: «trafikkregulering med færrest mulig forskrifter», har man sett at konstant langsamkjøring (30 km/t) gir bedre flyt enn «stopp and go». Erfaring fra flere byer er at med færre lys og skilt går trafikken bedre. I et europeisk samarbeid mellom Haren, Drachten og Emmen i Holland, Bohnte i Tyskland, Ejby i Danmark og Suffolk County i England utveksler man to ganger i året erfaringer med å bygge om kryss, fortau, fotgjengerfelt, avskaffe trafikklys og skilt. Hensikten er å oppheve skillet mellom bilførere, syklister og fotgjengere, da alle har like stor rett til å bruke arealet mellom husene.

Prosjektet kalles «Shared Space» og viser at går an å få til drastiske endringer i trafikken. Et paradoks i dette er at trafikken må gjøres farligere for å bli sikrere. Kanskje dette mønsteret kan være noe å tenke på for Hønefoss – midlertidig.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags